กปภ.สาขาพะเยา ร่วมสนับสนุนน้ำดื่ม เนื่องในการเข้ารับมอบนโยบายการปฏิบัติราชการเรื่องการจัดการภัยแล้ง (การประปาส่วนภูมิภาค)

Accessibility

Contact Menu

ความตัดกันของสี

กปภ.สาขาพะเยา ร่วมสนับสนุนน้ำดื่ม เนื่องในการเข้ารับมอบนโยบายการปฏิบัติราชการเรื่องการจัดการภัยแล้ง


กปภ.สาขาพะเยา ร่วมสนับสนุนน้ำดื่ม เนื่องในการเข้ารับมอบนโยบายการปฏิบัติราชการเรื่องการจัดการภัยแล้ง

วันนี้ เวลา 10.00 น. นายถาวร  พิทักษากร ผู้จัดการ กปภ.สาขาพะเยา มอบหมายให้ นางละไม  กองอิ่น หัวหน้างานอำนวยการ พร้อมด้วย พนักงาน กปภ.สาขาพะเยา เป็นตัวแทนในการมอบน้ำ เนื่องในการเข้ารับมอบนโยบายการปฏิบัติราชการเรื่องการจัดการภัยแล้ง ไฟป่า และปัญหาการเมืองการปกครองในปัจจุบัน โดยผู้ว่าราชการจังหวัดพะเยา ให้กับกำนัน ผู้ใหญ่บ้าน ของจังหวัดพะเยา ในวันที่ 10 เมษายน 2557 เวลา 13.00 น. ณ อาคารศาลาประชาคมจังหวัดพะเยา นี้

เลื่อนขึ้นข้างบน