การประปาส่วนภูมิภาคสาขาแม่สอดจัดกิจกรรรมBig cleaning day ร่วมกับเรือนจำอำเภอแม่สอด ภายใต้โครงการราชทัณฑ์เชิงสมานฉันท์รูปแบบผู้ต้องขังกับสังคม (การประปาส่วนภูมิภาค)

Accessibility

Contact Menu

ความตัดกันของสี

การประปาส่วนภูมิภาคสาขาแม่สอดจัดกิจกรรรมBig cleaning day ร่วมกับเรือนจำอำเภอแม่สอด ภายใต้โครงการราชทัณฑ์เชิงสมานฉันท์รูปแบบผู้ต้องขังกับสังคม


การประปาส่วนภูมิภาคสาขาแม่สอดจัดกิจกรรรมBig cleaning day ร่วมกับเรือนจำอำเภอแม่สอด ภายใต้โครงการราชทัณฑ์เชิงสมานฉันท์รูปแบบผู้ต้องขังกับสังคม


นายชูศักดิ์ เลื่อมนรินทร์ ผู้จัดการการประปาส่วนภูมิภาคสาขาแม่สอด นำทีมพนักงานร่วมทำกิจกรรรม Big cleaning day  ร่วมกับเรือนจำอำเภอแม่สอด ภายใต้โครงการราชทัณฑ์เชิงสมานฉันท์รูปแบบผู้ต้องขังกับสังคม ในวันพฤหัสบดี ที่ 3 เมษายน 2557 ระหว่างเวลา 09.00 - 15.00 น. โดยนำผู้ต้องขังที่มีความประพฤติดี ไม่เคยกระทำผิดวินัยและได้รับการอนุมัติให้ออกทำงานนนอกเรือนจำ จำนวน 10 คน และเจ้าหน้าที่ 2 คน เข้าร่วมทำงานบริการสังคมบำเพ็ญสาธารณประโยชน์

เลื่อนขึ้นข้างบน