ทีมเทคนิคจาก กปภ.เขต 3 ทำการสำรวจวินิจฉัยความเสี่ยงของผลิตตามโครงการ WSP ณ สถานีผลิตน้ำท่าม่วง กปภ.สาขาท่ามะกา (การประปาส่วนภูมิภาค)

Accessibility

Contact Menu

ความตัดกันของสี

ทีมเทคนิคจาก กปภ.เขต 3 ทำการสำรวจวินิจฉัยความเสี่ยงของผลิตตามโครงการ WSP ณ สถานีผลิตน้ำท่าม่วง กปภ.สาขาท่ามะกา


ทีมเทคนิคจาก กปภ.เขต 3 ทำการสำรวจวินิจฉัยความเสี่ยงของผลิตตามโครงการ WSP  ณ สถานีผลิตน้ำท่าม่วง กปภ.สาขาท่ามะกา

เมื่อวันที่ 9 เมษายน 2557 ทีมเทคนิคจากการประปาส่วนภูมิภาคเขต 3 ได้ทำการสำรวจวินิจฉัยความเสี่ยงของระบบผลิตน้ำ ตามโครงการ WSP (Water Sefety Plan) ณ สถานีผลิตน้ำท่าม่วง การประปาส่วนภูมิภาคสาขาท่ามะกา

เลื่อนขึ้นข้างบน