กปภ.สาขาปากพนัง ดำเนินการซ่อมเปลี่ยนปะเก็นลิ้นหัวฟุตวาล์ว (การประปาส่วนภูมิภาค)

Accessibility

Contact Menu

ความตัดกันของสี

กปภ.สาขาปากพนัง ดำเนินการซ่อมเปลี่ยนปะเก็นลิ้นหัวฟุตวาล์ว


กปภ.สาขาปากพนัง ดำเนินการซ่อมเปลี่ยนปะเก็นลิ้นหัวฟุตวาล์ว

                      เมื่อวันที่ 9 เมษายน 2557 นางสาวรุจิรา เทพเมือง ผู้จัดการการประปาส่วนภูมิภาคสาขาปากพนัง ได้มอบหมายให้ นายพงศ์กาญจน์ วรรณาลัย หัวหน้างานผลิต พร้อมด้วยพนักงาน ร่วมกันซ่อมเปลี่ยนปะเก็นลิ้นหัวฟุตวาล์ว ขนาด 500 มม. ในถังน้ำใส จำนวน 2 ชุด และเพื่อให้สามารถ ได้ตามปกติในการสูบจ่ายน้ำให้เพียงพอ กับความต้องการใช้น้ำของประชาชน

เลื่อนขึ้นข้างบน