“ประปาอุดรธานี”จัดงานสงกรานต์สืบสานประเพณีไทย (การประปาส่วนภูมิภาค)

Accessibility

Contact Menu

ความตัดกันของสี

“ประปาอุดรธานี”จัดงานสงกรานต์สืบสานประเพณีไทย


“ประปาอุดรธานี”จัดงานสงกรานต์สืบสานประเพณีไทย

           วันที่ ๑๑ เมษายน ๒๕๕๗ นายบุญเลิศ กมลวิบูลย์ ผู้จัดการ นางสุดาพร ฤทธิ์มหันต์ ผู้ช่วยผู้จัดการ หัวหน้างานทุกสายงาน พนักงานและลูกจ้างในสังกัดการประปาส่วนภูมิภาคสาขาอุดรธานี ร่วมสืบสานประเพณีไทย เทศกาลสงกรานต์ประจำปี ๒๕๕๗ โดยได้จัดกิจกรรมหลากหลายซึ่งปีนี้ได้จัดทำซุ้มทางเข้าอุโมงค์น้ำเพิ่มความเย็นชุ่มฉ่ำท่ามกลางอากาศร้อน พร้อมอัญเชิญพระพุทธรูปศักดิ์สิทธิ์ให้ลูกค้าได้ร่วมสรงน้ำเพื่อความเป็นศิริมงคล

          โดยช่วงเช้า – ผู้บริหารและพนักงานร่วมพิธีตักบาตรข้าวสารอาหารแห้งพระภิกษุสงฆ์ จำนวน ๗ รูป พร้อมไหว้ศาลพระภูมิเจ้าที่ ศาลพระแม่ธรณี และศาลเทพารักษ์ เสริมความเป็นศิริมงคลให้กับบุคลากรและหน่วยงาน ช่วงบ่าย – ร่วมพิธีรดน้ำขอพรจากผู้บริหาร และผู้อาวุโสในสำนักงาน และพร้อมใจเล่นน้ำสงกรานต์กันอย่างสนุกสนาน  

เลื่อนขึ้นข้างบน