โครงการเติมใจให้กัน (การประปาส่วนภูมิภาค)

Accessibility

Contact Menu

ความตัดกันของสี

โครงการเติมใจให้กัน


โครงการเติมใจให้กัน

การประปาส่วนภูมิภาคสาขาแม่สะเรียง นำโดยนายวีระพันธ์ จันทร์แสง ผู้จัดการการประปาส่วนภูมิภาคสาขาแม่สะเรียง พร้อมด้วยหัวหน้างานและพนักงาน จัดกิจกรรมโครงการเติมใจให้กันในพื้นที่หน่วยบริการแม่ลาน้อย อ.แม่ลาน้อย จ.แม่ฮ่องสอน และได้มอบน้ำดื่มบรรจุขวด จำนวน 200 ขวด ให้ปลัดเทศบาลตำบลแม่ลาน้อย เนื่องในพิธีรดน้ำดำหัวผู้สูงอายุ

เลื่อนขึ้นข้างบน