ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือกและมีสิทธิได้รับการจ้างเป็นลูกจ้างชั่วคราว(รายเดือน) (การประปาส่วนภูมิภาค)

Accessibility

Contact Menu

ความตัดกันของสี

ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือกและมีสิทธิได้รับการจ้างเป็นลูกจ้างชั่วคราว(รายเดือน)


ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือกและมีสิทธิได้รับการจ้างเป็นลูกจ้างชั่วคราว(รายเดือน)

ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือกและมีสิทธิได้รับการจ้างเป็นลูกจ้างชั่วคราว(รายเดือน) โดยให้มารายงานตัว ในวันที่ 30 กันยายน 2557 เวลา 8.30 น. ณ กองทรัพยากรบุคคล อาคาร 3 ชั้น 4 การประปาส่วนภูมิภาค สำนักงานใหญ่ การประปาส่วนภูมิภาค (ดาวน์โหลดเอกสารประกอบการรายงานตัวได้ที่ http://www.pwa.co.th/webboard/cgi-bin/webboard.php) 

เลื่อนขึ้นข้างบน