ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือกและมีสิทธิได้รับการจ้างเป็นลูกจ้างชั่วคราวรายเดือนในโครงการ PWA Call Center (การประปาส่วนภูมิภาค)

Accessibility

Contact Menu

ความตัดกันของสี

ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือกและมีสิทธิได้รับการจ้างเป็นลูกจ้างชั่วคราวรายเดือนในโครงการ PWA Call Center


ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือกและมีสิทธิได้รับการจ้างเป็นลูกจ้างชั่วคราวรายเดือนในโครงการ PWA Call Center

ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือกและมีสิทธิได้รับการจ้างเป็นลูกจ้างชั่วคราว ในโครงการ PWA Call Center 1662 โดยให้มารายงานตัวในวันที่ 15 ธันวาคม 2557 เวลา 08.30 น. ณ กองทรัพยากรบุคคล อาคาร 3 ชั้น 4 การประปาส่วนภูมิภาค สำนักงานใหญ่ ตามรายละเอียดแนบท้ายประกาศนี้  (ดาวน์โหลดเอกสารประกอบการรายงานตัวได้ที่ http://www.pwa.co.th/webboard/cgi-bin/webboard.php) 

เลื่อนขึ้นข้างบน