รับสมัครบุคคลเข้ารับการคัดเลือกเพื่อบรรจุเป็นแต่งตั้งและรอการบรรจุแต่งตั้งเป็นพนักงาน ตำแหน่งนักประชาสัมพันธ์ 4 (การประปาส่วนภูมิภาค)

Accessibility

Contact Menu

ความตัดกันของสี

รับสมัครบุคคลเข้ารับการคัดเลือกเพื่อบรรจุเป็นแต่งตั้งและรอการบรรจุแต่งตั้งเป็นพนักงาน ตำแหน่งนักประชาสัมพันธ์ 4


รับสมัครบุคคลเข้ารับการคัดเลือกเพื่อบรรจุเป็นแต่งตั้งและรอการบรรจุแต่งตั้งเป็นพนักงาน ตำแหน่งนักประชาสัมพันธ์ 4

              ด้วยการประปาส่วนภูมิภาค (กปภ.) มีความประสงค์จะรับสมัครบุคคลเข้ารับการคัดเลือกเพื่อบรรจุเป็นแต่งตั้งและรอการบรรจุแต่งตั้งเป็นพนักงาน ตำแหน่งนักประชาสัมพันธ์ 4 

               โดยการยื่นใบสมัครด้วยตนเองเท่านั้น ตั้งแต่วันที่ 16 ถึงวันที่ 27 มีนาคม 2558 ณ กองทรัพยากรบุคคล อาคาร 3 ชั้น 4 สำนักงานใหญ่การประปาส่วนภูมิภาค ในวันทำการเวลา 9.30 - 15.00 น.           

              โดยมีรายละเอียดดังเอกสารแนบ

เลื่อนขึ้นข้างบน