รายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือกและมีสิทธิได้รับการรับจ้างเป็นลูกจ้างชั่วคราว (รายเดือน) ในโครงการ PWA Call Center 1662 ครั้งที่ 1/2558 (การประปาส่วนภูมิภาค)

Accessibility

Contact Menu

ความตัดกันของสี

รายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือกและมีสิทธิได้รับการรับจ้างเป็นลูกจ้างชั่วคราว (รายเดือน) ในโครงการ PWA Call Center 1662 ครั้งที่ 1/2558


รายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือกและมีสิทธิได้รับการรับจ้างเป็นลูกจ้างชั่วคราว (รายเดือน) ในโครงการ PWA Call Center 1662 ครั้งที่ 1/2558

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการคัดเลือกเพื่อขึ้นบัญชีรอการจ้างเป็นลูกจ้างชั่วคราว (รายเดือน) ในโครงการ PWA Call Center 1662 ครั้งที่ 1/2558

ให้มารายงานตัว วันศุกร์ที่ 15 พฤษภาคม 2558 ณ กองทรัพยากรบุคคล อาคาร 3 ชั้น 5 การประปาส่วนภูมิภาคสำนักงานใหญ่ โดยมีรายละเอียดตามเอกสารเเนบ

เลื่อนขึ้นข้างบน