รายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการคัดเลือก (รอบการสอบสัมภาษณ์) เพื่อบรรจุแต่งตั้งเป็นพนักงานตำแหน่ง นักประชาสัมพันธ์ 4 (การประปาส่วนภูมิภาค)

Accessibility

Contact Menu

ความตัดกันของสี

รายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการคัดเลือก (รอบการสอบสัมภาษณ์) เพื่อบรรจุแต่งตั้งเป็นพนักงานตำแหน่ง นักประชาสัมพันธ์ 4


รายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการคัดเลือก (รอบการสอบสัมภาษณ์)  เพื่อบรรจุแต่งตั้งเป็นพนักงานตำแหน่ง นักประชาสัมพันธ์ 4

ตามที่ได้มีประกาศ กปภ. ฉบับลงวันที่ 16 กุมภาพันธ์ 2558 เรื่อง รับสมัครบุคคลเข้ารับการสอบคัดเลือกเพื่อบรรจุแต่งตั้งและรอการบรรจุแต่งตั้งเป็นพนักงานตำแหน่ง นักประชาสัมพันธ์ 4 นั้น บัดนี้ได้ดำเนินการสอบทางวิชาการแล้ว จึงขอประกาศรายชื่อผู้สอบผ่านการทดสอบทางวิชาการและมีสิทธิเข้ารับการทดสอบภาคความเหมาะสมสำหรับตำแหน่ง (สอบสัมภาษณ์) พร้อมกำหนดวัน เวลา สถานที่คัดเลือก (สอบสัมภาษณ์) ตามรายละเอียดแนบท้ายประกาศนี้

เลื่อนขึ้นข้างบน