ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการคัดเลือก(รอบสัมภาษณ์) เพื่อบรรจุเเต่งตั้งเป็นพนักงาน ตำเเหน่งช่างโยธา 3 ( ควบคุมโครงการก่อสร้าง ) (การประปาส่วนภูมิภาค)

Accessibility

Contact Menu

ความตัดกันของสี

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการคัดเลือก(รอบสัมภาษณ์) เพื่อบรรจุเเต่งตั้งเป็นพนักงาน ตำเเหน่งช่างโยธา 3 ( ควบคุมโครงการก่อสร้าง )


ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการคัดเลือก(รอบสัมภาษณ์) เพื่อบรรจุเเต่งตั้งเป็นพนักงาน ตำเเหน่งช่างโยธา 3 ( ควบคุมโครงการก่อสร้าง )

ตามประกาศประปาส่วนภูมิภาค (กปภ.) ฉบับลงวันที่ 22 เมษายน 2558 เรื่อง รับสมัครบุคคลเข้ารับการคัดเลือกเพื่อบรรจุแต่งตั้งเป็นเป็นพนักงาน ตำเเหน่งช่างโยธา 3 ( ควบคุมโครงการก่อสร้าง ) นั้น บัดนี้ได้กำหนดวัน เวลา สถานที่คัดเลือก(รอบการสอบภาคปฏิบัติและสัมภาษณ์) และรายชื่อผู้มีสิทธิ เข้ารับการคัดเลือก ตามรายละเอียด ตามเอกสารเเนบท้ายประกาศนี้

เลื่อนขึ้นข้างบน