การประปาส่วนภูมิภาคสาขาสุราษฎร์ธานี (ชั้นพิเศษ) ประกาศ หยุดจ่ายน้ำประปาเป็นการชั่วคราว (การประปาส่วนภูมิภาค)

Accessibility

Contact Menu

ความตัดกันของสี

การประปาส่วนภูมิภาคสาขาสุราษฎร์ธานี (ชั้นพิเศษ) ประกาศ หยุดจ่ายน้ำประปาเป็นการชั่วคราว


การประปาส่วนภูมิภาคสาขาสุราษฎร์ธานี (ชั้นพิเศษ) ประกาศ หยุดจ่ายน้ำประปาเป็นการชั่วคราว

 

                     เนื่องจากได้ทำการตัดประสานท่อประปาขนาด 800มม. ในวันที่ 3กันยายน 2558ตั้งแต่เวลา 9.00น. เป็นต้นไป และคาดว่าจะดำเนินการแล้วเสร็จในเวลา 18.00น. ซึ่งจะส่งผลกระทบในพื้นที่ให้บริการน้ำประปาของการประปาส่วนภูมิภาคสาขาสุราษฎร์ธานี (ชั้นพิเศษ) น้ำประปาไหลอ่อนหรือไม่ไหลทั้งหมด จึงขอให้ผู้ใช้น้ำประปาสำรองน้ำประปาไว้ใช้ตามวันและเวลาดังกล่าว

                    ทั้งนี้ หากผู้ใช้น้ำท่านใดมีข้อสงสัย โปรดติดต่อสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติม ได้ที่ การประปาส่วนภูมิภาคสาขาสุราษฎร์ธานี (ชั้นพิเศษ) หมายเลขโทรศัพท์ 077-272683และ 092-2258691

                    จึงประกาศมาเพื่อทราบ และขออภัยในความไม่สะดวกที่เกิดขึ้นกับท่านมา ณ โอกาสนี้

เลื่อนขึ้นข้างบน