ข่าวหยุดจ่ายน้ำ (การประปาส่วนภูมิภาค)

Accessibility

Contact Menu

ข่าวหยุดจ่ายน้ำ

การประปาส่วนภูมิภาคสาขาอุบลราชธานี จะทำการรื้อและติดตั้งตู้ควบคุมกระแสไฟฟ้า มอเตอร์เครื่องสูบน้ำใหม่ จำนวน ๒ ชุด บริเวณโรงสูบน้ำดิบบัวเทิง วันอังคารที่ 25 กรกฎาคม 2560

การประปาส่วนภูมิภาคสาขาอุบลราชธานี จะทำการรื้อและติดตั้งตู้ควบคุมกระแสไฟฟ้า มอเตอร์เครื่องสูบน้ำใหม่ จำนวน ๒ ชุด บริเวณโรงสูบน้ำดิบบัวเทิง วันอังคารที่ 25 กรกฎาคม 2560

19 กรกฎาคม 2560

เลื่อนขึ้นข้างบน