รายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือกและมีสิทธิได้รับการจ้างเป็นลูกจ้างชั่วคราว(รายเดือน) (การประปาส่วนภูมิภาค)

Accessibility

Contact Menu

ความตัดกันของสี

รายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือกและมีสิทธิได้รับการจ้างเป็นลูกจ้างชั่วคราว(รายเดือน)


รายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือกและมีสิทธิได้รับการจ้างเป็นลูกจ้างชั่วคราว(รายเดือน)

    ตามประกาศการประปาส่วนภูมิภาคฉบับลงวันที่ 4 ธันวาคม 2558 เรื่อง รับสมัครบุคคลเข้ารับการคัดเลือกเพื่อจ้างเป็นลูกจ้างชั่วคราว(รายเดือน) นั้น
    บัดนี้ได้ดำเนินการคัดเลือกเเล้วเสร็จ จึงขอประกาศรายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือกเเละมีสิทธิได้รับการจ้างเป็นลูกจ้างชั่วคราว(รายเดือน)และผู้ขึ้นบัญชีรายชื่อสำรอง โดยมีรายละเอียดดังแนบ

เลื่อนขึ้นข้างบน