รายชื่อผู้สอบผ่านเกณฑ์และมีสิทธิเข้ารับการสอบภาคความเหมาะสมสำหรับตำเเหน่ง (สอบสัมภาษณ์) เพื่อบรรจุเเต่งตั้งเป็นพนักงาน (การประปาส่วนภูมิภาค)

Accessibility

Contact Menu

ความตัดกันของสี

รายชื่อผู้สอบผ่านเกณฑ์และมีสิทธิเข้ารับการสอบภาคความเหมาะสมสำหรับตำเเหน่ง (สอบสัมภาษณ์) เพื่อบรรจุเเต่งตั้งเป็นพนักงาน


รายชื่อผู้สอบผ่านเกณฑ์และมีสิทธิเข้ารับการสอบภาคความเหมาะสมสำหรับตำเเหน่ง (สอบสัมภาษณ์) เพื่อบรรจุเเต่งตั้งเป็นพนักงาน

                ตามที่ได้มีประกาศ การประปาส่วนภูมิภาค ฉบับลงวันที่ 4 ธันวาคม 2558 เรื่อง รับสมัครบุคคลเข้ารับการสอบคัดเลือกเพื่อบรรจุแต่งตั้งเป็นพนักงานนั้น บัดนี้ได้ดำเนินการทดสอบทางวิชาการและตรวจผลการสอบแล้ว จึงขอประกาศรายชื่อผู้สอบผ่านเกณฑ์และมีสิทธิเข้ารับการทดสอบภาคความเหมาะสมสำหรับตำแหน่ง (สอบสัมภาษณ์) ตามบัญชีรายชื่อแนบท้ายประกาศ และให้ผู้มีรายชื่อดังกล่าวไปรายงานตัวเพื่อเข้ารับการสอบสัมภาษณ์ ตามวัน เวลา สถานที่ ที่กำหนด

เลื่อนขึ้นข้างบน