กปภ.สร้างความมั่นใจประกาศพื้นที่น้ำประปาดื่มได้ที่ไชยา (การประปาส่วนภูมิภาค)

Accessibility

Contact Menu

ความตัดกันของสี

กปภ.สร้างความมั่นใจประกาศพื้นที่น้ำประปาดื่มได้ที่ไชยา

กปภ.สร้างความมั่นใจประกาศพื้นที่น้ำประปาดื่มได้ที่ไชยา

          การประปาส่วนภูมิภาค (กปภ.) สร้างความสุขและรอยยิ้มให้กับประชาชน ร่วมมือกับกรมอนามัย และ จ.สุราษฎร์ธานี ประกาศรับรองพื้นที่น้ำประปาดื่มได้ในพื้นที่บริการของ กปภ.สาขาไชยา ในวันพฤหัสบดีที่ 1 กันยายน 2559 เวลา 08.30 น. ณ โรงเรียนท่าชนะ จ.สุราษฎร์ธานี

          นายเสรี ศุภราทิตย์ ผู้ว่าการ กปภ. เปิดเผยว่า โครงการน้ำประปาดื่มได้เป็นโครงการที่ กปภ. ร่วมกับกรมอนามัย ซึ่งให้ความสำคัญของการยกระดับคุณภาพชีวิตของประชาชน เพื่อให้ประชาชนหันมาบริโภคน้ำประปาที่สะอาดมีคุณภาพดื่มได้ อีกทั้งเป็นการลดค่าใช้จ่ายในการซื้อน้ำดื่มของประชาชน โดย กปภ. จะดำเนินการตรวจสอบคุณภาพน้ำประปาให้อยู่ในเกณฑ์มาตรฐานน้ำดื่มอย่างสม่ำเสมอ ทั้งนี้ ในปี 2559 กปภ. มีเป้าหมายในการขยายเขตพื้นที่น้ำประปาดื่มได้เพิ่มขึ้นอีก 10 แห่ง เพื่อส่งมอบความสุขให้กับประชาชนอย่างทั่วถึงมากยิ่งขึ้น ล่าสุด กปภ.ร่วมมือกับกรมอนามัย และจังหวัดสุราษฎร์ธานี ประกาศรับรองพื้นที่น้ำประปาดื่มได้ในพื้นที่ กปภ.สาขาไชยา ในวันพฤหัสบดีที่ 1 กันยายน 2559 เวลา 08.30 น. ณ โรงเรียนท่าชนะ ตำบลท่าชนะ อำเภอท่าชนะ จังหวัดสุราษฎร์ธานี ควบคู่ไปกับติดตั้งแท่นน้ำประปาดื่มได้ไว้ให้บริการประชาชน 2 จุด ได้แก่ โรงเรียนท่าชนะ และบริเวณหอนาฬิกาหลังสถานีรถไฟอำเภอท่าชนะ โดยคาดว่าได้รับความสุขจากการดื่มน้ำประปาเป็นประจำทุกวัน

          น.ส.สุวิมล ผดุงธนมงคล รองผู้ว่าการ (ปฏิบัติการ 5)กล่าวเพิ่มเติมว่า โครงการน้ำประปาดื่มได้ เป็นโครงการที่แสดงถึงความรับผิดชอบต่อสังคมของ กปภ. ช่วยยกระดับคุณภาพชีวิตให้กับประชาชนในชุมชนจะได้บริโภคน้ำสะอาด อย่างไรก็ตาม ต้องขอความร่วมมือจากลูกค้าให้ช่วยกันดูแลรักษาระบบจ่ายน้ำประปาและอุปกรณ์ประปาภายในบ้านให้สะอาดปลอดภัยอยู่เสมอด้วย เพื่อให้น้ำประปาจากก๊อกภายในบ้านมีคุณภาพดี สามารถดื่มได้ตลอดไป

เลื่อนขึ้นข้างบน