เสรียืนยัน จะไม่ปกป้องคนผิดอย่างเด็ดขาด (การประปาส่วนภูมิภาค)

Accessibility

Contact Menu

ความตัดกันของสี

เสรียืนยัน จะไม่ปกป้องคนผิดอย่างเด็ดขาด

เสรียืนยัน จะไม่ปกป้องคนผิดอย่างเด็ดขาด

              การประปาส่วนภูมิภาค (กปภ.) เร่งตรวจสอบกรณีข้อแถลงของนายวิลาศ จันทร์พิทักษ์ อดีต ส.ส.กทม. พรรคประชาธิปปัตย์ ว่าไม่โปร่งใส พร้อมตั้งคณะกรรมการตรวจสอบข้อเท็จจริงและลงโทษทางวินัยพนักงานที่ละเลยการปฏิบัติหน้าที่แล้ว

        นายเสรี ศุภราทิตย์ ผู้ว่าการ กปภ. เรียกประชุมผู้เกี่ยวข้องถึงข้อแถลงของนายวิลาศ จันทร์พิทักษ์ อดีต ส.ส.กทม. พรรคประชาธิปปัตย์กรณีการจัดซื้อคลอรีนเหลว การฮั้วประมูล ทุจริตการขายท่อประปาสีดำ ขายแกนมิเตอร์น้ำ ซึ่งข้อร้องเรียนดังกล่าวนั้น หากพบว่ามีมูลเหตุในการกระทำผิดจริงจะมีการตั้งคณะกรรมการตรวจสอบข้อเท็จจริงและดำเนินคดีทางกฎหมาย ทั้งนี้ การดำเนินการตรวจสอบต้องเป็นไปตามระเบียบ ขั้นตอน และต้องมีหลักฐานที่ชัดเจน อย่างไรก็ตาม ข้อร้องเรียนต่าง ๆ ที่ผ่านมานั้น ทาง กปภ. ได้เร่งตรวจสอบ เพื่อสร้างความกระจ่างคลายความสงสัย เพราะเป็นประเด็นที่สังคมให้ความสนใจ ซึ่งบางกรณี กปภ. ได้ดำเนินการทางวินัยสำหรับพนักงานที่มีส่วนเกี่ยวข้องแล้ว บางกรณียังอยู่ระหว่างการตรวจสอบข้อเท็จจริง รวมทั้งบางกรณีอยู่ระหว่างการตรวจสอบของสำนักงานคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติ (ป.ป.ช.) และสำนักงานตรวจเงินแผ่นดิน (สตง.) ในชั้นศาล

              ผู้ว่าการ กปภ. กล่าวเพิ่มเติมว่า กปภ. ขอขอบคุณนายวิลาศ จันทร์พิทักษ์ เป็นอย่างสูงที่ให้ข้อมูลที่เป็นประโยชน์ ช่วยเป็นหูเป็นตาและตรวจสอบการทำงานของ กปภ. หากพบว่ามีการกระทำความผิดจริง พร้อมลงโทษผู้ที่เกี่ยวข้องทั้งหมด ทั้งนี้ จะมีการแถลงข่าวชี้แจงรายละเอียดเพิ่มเติมในวันที่ 7 กันยายน 2559 เวลา 11.00 น. พร้อมตอบทุกเรื่องและยืนยันจะปกป้องและรักษาผลประโยชน์ของประชาชนเป็นสูงสุด

เลื่อนขึ้นข้างบน