กปภ. - กรมอนามัย รับรองน้ำประปาดื่มได้ที่ อ.โนนสูง โคราช (การประปาส่วนภูมิภาค)

Accessibility

Contact Menu

ความตัดกันของสี

กปภ. - กรมอนามัย รับรองน้ำประปาดื่มได้ที่ อ.โนนสูง โคราช

กปภ. - กรมอนามัย รับรองน้ำประปาดื่มได้ที่ อ.โนนสูง โคราช

           การประปาส่วนภูมิภาค (กปภ.) ร่วมกับกรมอนามัย กระทรวงสาธารณสุข เปิดจุดบริการน้ำประปาดื่มได้ พร้อมประกาศรับรองให้เขตพื้นที่บริการของ กปภ.สาขาโนนสูง จ.นครราชสีมา เป็นพื้นที่น้ำประปาดื่มได้  ในวันศุกร์ที่ 9 กันยายน 2559 เวลา 10.00 น. ณ บริเวณสวนสาธารณะหนองกรด อ.โนนสูง จ.นครราชสีมา

          นายเสรี ศุภราทิตย์ ผู้ว่าการ กปภ.เปิดเผยว่า กปภ. ดำเนินโครงการน้ำประปาดื่มได้ ตามนโยบายของกระทรวงมหาดไทยมาอย่างต่อเนื่องตั้งแต่ปี 2543 โดยร่วมมือกับกรมอนามัย กระทรวงสาธารณสุข ตรวจวิเคราะห์และเฝ้าระวังคุณภาพน้ำประปาที่ไหลผ่านระบบท่อให้มีมาตรฐานความสะอาด ปลอดภัย และสามารถดื่มได้จากก๊อกโดยตรง โดยในปี 2559 กปภ. ได้ประกาศพื้นที่น้ำประปาดื่มได้ไปแล้ว 3 แห่ง ประกอบด้วย กปภ.สาขาแม่ขะจาน จ.เชียงราย กปภ.สาขาไชยา จ.สุราษฎร์ธานี และ กปภ.สาขานาทวี จ.สงขลา ล่าสุดแห่งที่ 4 กปภ. จะคืนความสุขให้กับประชาชนในจังหวัดนครราชสีมา พร้อมประกาศให้พื้นที่จ่ายน้ำของ กปภ.สาขาโนนสูง เป็นพื้นที่น้ำประปาดื่มได้ ในวันศุกร์ที่ 9 กันยายน 2559เวลา 10.00 น.ณ บริเวณสวนสาธารณะหนองกรด โดยติดตั้งแท่นน้ำประปาดื่มได้ไว้บริการประชาชน 2 จุด คือ บริเวณสวนสาธารณะหนองกรด และสวนสาธารณะโนนนา อำเภอโนนสูง จังหวัดนครราชสีมา เพื่อให้ประชาชนได้มีน้ำประปาที่สะอาดตามเกณฑ์มาตรฐานองค์การอนามัยโลก (WHO) สำหรับบริโภคและช่วยลดภาระค่าใช้จ่ายในครัวเรือน

          นายเสรี ศุภราทิตย์ ผู้ว่าการ กปภ. กล่าวเพิ่มเติมว่า โครงการน้ำประปาดื่มได้เป็นโครงการที่ กปภ. มุ่งเน้นให้ประชาชนได้บริโภคน้ำที่สะอาด เพื่อส่งเสริมสุขอนามัยและพัฒนาคุณภาพชีวิตที่ดี โดยนอกจากการประกาศให้เป็นพื้นที่น้ำประปาดื่มได้แล้ว ยังกำชับให้มีการติดตามผลและตรวจสอบคุณภาพน้ำประปาดื่มได้อย่างต่อเนื่อง เพื่อสร้างความมั่นใจให้แก่ประชาชนผู้ใช้น้ำ

เลื่อนขึ้นข้างบน