กปภ.จัตุรัสพร้อมให้บริการน้ำประปาดื่มได้ (การประปาส่วนภูมิภาค)

Accessibility

Contact Menu

ความตัดกันของสี

กปภ.จัตุรัสพร้อมให้บริการน้ำประปาดื่มได้

กปภ.จัตุรัสพร้อมให้บริการน้ำประปาดื่มได้

          การประปาส่วนภูมิภาค (กปภ.) ผนึกกำลังกับกรมอนามัยและจังหวัดชัยภูมิ เสริมสร้างคุณภาพชีวิตที่ดีให้กับประชาชน ขับเคลื่อนนโยบายกระทรวงมหาดไทย "บำบัดทุกข์ บำรุงสุข" ประกาศรับรองให้เขตพื้นที่ กปภ.สาขาจัตุรัส หน่วยบริการหนองบัวระเหว จ.ชัยภูมิ เป็นพื้นที่น้ำประปาดื่มได้ ในวันศุกร์ 16 กันยายน 2559 เวลา 10.00 น. ณ บริเวณสนามกีฬา ที่ว่าการอำเภอหนองบัวระเหว จ.ชัยภูมิ

          นายเสรี ศุภราทิตย์ ผู้ว่าการ กปภ.เปิดเผยว่า โครงการน้ำประปาดื่มได้ เป็นโครงการที่เกิดขึ้นตามนโยบายของกระทรวงมหาดไทยในการขยายเขตพื้นที่การให้บริการน้ำประปาอย่างทั่วถึง เพื่อให้ประชาชนมีน้ำประปาที่มีคุณภาพได้มาตรฐานน้ำดื่มขององค์การอนามัยโลก (WHO)โดย กปภ. ร่วมกับกรมอนามัยและจังหวัดชัยภูมิ ประกาศรับรองพื้นที่น้ำประปาดื่มได้ในพื้นที่ กปภ.สาขาจัตุรัส ในวันศุกร์ที่ 16 กันยายน 2559 เวลา 10.00 น. ณ ที่ว่าการอำเภอหนองบัวระเหว จ.ชัยภูมิโดยติดตั้งแท่นน้ำประปาดื่มได้ไว้ให้บริการประชาชน 2 จุด คือ บริเวณที่ว่าการอำเภอหนองบัวละเหว และโรงเรียนหนองบัวละเหววิทยาคาร ซึ่งโครงการดังกล่าวจะช่วยประหยัดค่าใช้จ่ายในการซื้อน้ำดื่มบรรจุขวดจากท้องตลาด ซึ่งมีราคาแพงกว่าน้ำประปาหลายเท่าอีกด้วย

          น.ส.ทัศนีย์ แซ่เตีย รองผู้ว่าการ (ปฏิบัติการ 2)กล่าวเพิ่มเติมว่า โครงการน้ำประปาดื่มได้เป็นโครงการแสดงความรับผิดชอบต่อสังคมและสิ่งแวดล้อม (CSR) ด้านใส่ใจผู้บริโภคของ กปภ. ที่มุ่งเน้นให้ประชาชนได้บริโภคน้ำที่สะอาด เพื่อสุขอนามัยและคุณภาพชีวิตที่ดี โดยนอกจากการประกาศให้เป็นพื้นที่น้ำประปาดื่มได้แล้ว ยังกำชับให้มีการติดตามผลและตรวจสอบคุณภาพน้ำประปาดื่มได้อย่างต่อเนื่อง เพื่อสร้างความมั่นใจให้แก่ประชาชนผู้ใช้น้ำ อย่างไรก็ตาม ต้องขอความร่วมมือจากลูกค้าให้ช่วยกันดูแลรักษาระบบจ่ายน้ำประปาและอุปกรณ์ประปาภายในบ้านให้สะอาดอยู่เสมอ เพื่อให้น้ำประปาจากก๊อกภายในบ้านมีคุณภาพดีสามารถดื่มได้

เลื่อนขึ้นข้างบน