กปภ.กำแพงเพชร ประกาศพื้นที่น้ำประปาดื่มได้ มาตรฐาน WHO (การประปาส่วนภูมิภาค)

Accessibility

Contact Menu

ความตัดกันของสี

กปภ.กำแพงเพชร ประกาศพื้นที่น้ำประปาดื่มได้ มาตรฐาน WHO

กปภ.กำแพงเพชร ประกาศพื้นที่น้ำประปาดื่มได้ มาตรฐาน WHO

          การประปาส่วนภูมิภาค (กปภ.) ร่วมกับกรมอนามัยกระทรวงสาธารณสุข ประกาศรับรองให้เขตพื้นที่จำหน่ายน้ำของ กปภ.สาขากำแพงเพชร จ.กำแพงเพชร เป็นพื้นที่น้ำประปาดื่มได้สะอาด ปลอดภัย ตามมาตรฐาน WHO

          นายเสรี ศุภราทิตย์ ผู้ว่าการ กปภ.เปิดเผยว่าโครงการน้ำประปาดื่มได้ เป็นโครงการต่อเนื่องที่ กปภ. ร่วมกับกรมอนามัย จัดขึ้นมาตั้งแต่ปี 2543 ด้วยเล็งเห็นความสำคัญในการพัฒนาคุณภาพชีวิตของประชาชนให้ดียิ่งขึ้น ตลอดจนลดความเหลื่อมล้ำในการเข้าถึงสาธารณูปโภคขั้นพื้นฐานตามนโยบายของกระทรวงมหาดไทย โดยการตั้งแท่นน้ำดื่มสำหรับบริการน้ำประปาที่สะอาด ปลอดภัย ได้มาตรฐานสำหรับการบริโภคตามองค์การอนามัยโลก (WHO) ในพื้นที่บริการของ กปภ.สาขาต่าง ๆ ซึ่งจะมีการตรวจวิเคราะห์และเฝ้าระวังคุณภาพน้ำประปาในระบบท่อให้มีมาตรฐานความสะอาด ปลอดภัย สามารถดื่มได้จากก๊อกโดยตรงโดยล่าสุด กปภ. ประกาศให้พื้นที่จ่ายน้ำของ กปภ.สาขากำแพงเพชร (เฉพาะส่วนโรงกรองน้ำศูนย์ราชการ) เป็นพื้นที่น้ำประปาดื่มได้ ในวันจันทร์ที่ 19 กันยายน 2559เวลา 11.00 น. ณบริเวณลานส่งเสริมสุขภาพองค์การบริหารส่วนจังหวัดกำแพงเพชรอำเภอเมือง จังหวัดกำแพงเพชร พร้อมติดตั้งแท่นน้ำประปาดื่มได้ไว้บริการประชาชน 2 จุด คือ โรงเรียนกำแพงเพชรพิทยาคมและ สนามกีฬาองค์การบริหารส่วนจังหวัดกำแพงเพชรซึ่งจะทำให้ประชาชนประมาณ 9,500 ครัวเรือน หรือประมาณ 28,500 คน ในเขตเทศบาลเมืองหนองปลิง เทศบาลเมืองกำแพงเพชรเทศบาลตำบลพรานกระต่าย องค์การบริหารส่วนตำบลถ้ำกระต่ายทองและตามแนวทางหลวงหมายเลข 101 ทั้ง 2 ฝั่ง ในอำเภอพรานกระต่ายได้มีน้ำประปาที่สะอาดตามเกณฑ์มาตรฐานองค์การอนามัยโลก (WHO) สำหรับบริโภคอย่างปลอดภัยและช่วยลดภาระในการซื้อน้ำดื่มสำหรับครัวเรือน

        นายเสรี ศุภราทิตย์ ผู้ว่าการ กปภ. กล่าวเพิ่มเติมว่า กปภ. มีความเข้มงวดในกระบวนการผลิตน้ำประปา ตั้งแต่การควบคุมคุณภาพของน้ำดิบ ไปจนถึงการตรวจสอบคุณภาพน้ำประปาให้ได้มาตรฐานสำหรับการบริโภคก่อนแจกจ่ายให้กับประชาชน อย่างไรก็ตามต้องขอความร่วมมือให้ประชาชนหมั่นตรวจสอบระบบประปาและอุปกรณ์ประปาภายในบ้านให้สะอาดปลอดภัยอีกทางหนึ่งด้วย

เลื่อนขึ้นข้างบน