กปภ. สนับสนุนน้ำดื่มบรรจุขวดช่วยเหลือผู้ประสบอุทกภัย (การประปาส่วนภูมิภาค)

Accessibility

Contact Menu

ความตัดกันของสี

กปภ. สนับสนุนน้ำดื่มบรรจุขวดช่วยเหลือผู้ประสบอุทกภัย

กปภ. สนับสนุนน้ำดื่มบรรจุขวดช่วยเหลือผู้ประสบอุทกภัย

          การประปาส่วนภูมิภาค (กปภ.) ร่วมสนับสนุนน้ำดื่มบรรจุขวด บรรเทาความเดือดร้อนให้กับผู้ประสบอุทกภัย หลังฝนตกหนักในหลายพื้นที่ พร้อมกำชับ กปภ.ทุกสาขา เตรียมแนวทางรับมืออุทกภัยอย่างรอบด้าน ยืนยัน กปภ.ทุกสาขา ยังผลิตและส่งจ่ายน้ำประปาได้ตามปกติ
        นายเสรี ศุภราทิตย์ ผู้ว่าการ กปภ.
เปิดเผยว่า จากสถานการณ์ฝนตกหนักและต่อเนื่องในประเทศไทย ทำให้ขณะนี้เกิดน้ำท่วมฉับพลันและน้ำป่าไหลหลากในหลายพื้นที่ ส่งผลให้ประชาชนได้รับความเดือดร้อนเป็นจำนวนมาก โดยในส่วนของ กปภ. ได้เร่งให้ความช่วยเหลือประชาชนด้วยการให้ กปภ.สาขา ลงพื้นที่แจกน้ำดื่มบรรจุขวดให้กับประชาชนไว้ใช้สำหรับการอุปโภคบริโภครวมทั้งส่งมิสเตอร์ประปาเข้าตรวจสอบและซ่อมแซมระบบประปาภายในบ้านเบื้องต้นแก่ประชาชนภายหลังน้ำลดอีกด้วย

        สำหรับด้านการผลิตและส่งจ่ายน้ำประปาของ กปภ. นั้น ขณะนี้ กปภ.ทั้ง 234 สาขายังสามารถผลิตและส่งจ่ายน้ำประปาได้ตามปกติ แต่อย่างไรก็ตาม ได้มีการเน้นย้ำให้ กปภ.ทุกสาขา เตรียมมาตรการรับมืออุทกภัยอย่างรอบด้านและปฏิบัติตามอย่างเคร่งครัดแล้ว เพื่อป้องกันมิให้เกิดผลกระทบต่อการผลิตและส่งจ่ายน้ำประปาให้กับประชาชน เช่น การเฝ้าระวังสถานการณ์ในแหล่งน้ำทั้งด้านปริมาณและคุณภาพ การผลิตน้ำประปาให้เพียงพอพร้อมจ่ายอยู่เสมอ การเฝ้าระวังเครื่องสูบน้ำมิให้น้ำท่วม และย้ายเครื่องสูบน้ำไปยังจุดที่พ้นน้ำจากระดับน้ำท่วมถึง เป็นต้น ทั้งนี้ ผู้ใช้น้ำที่ต้องการรับความช่วยเหลือทางด้านน้ำประปาหรือน้ำดื่มสะอาดสำหรับการบริโภค สามารถติดต่อได้ที่ กปภ.สาขา หรือ PWA Call Center โทร.1662

เลื่อนขึ้นข้างบน