น้ำประปาในพื้นที่ กปภ.สาขาราชบุรี ดื่มได้แล้ว!!! (การประปาส่วนภูมิภาค)

Accessibility

Contact Menu

ความตัดกันของสี

น้ำประปาในพื้นที่ กปภ.สาขาราชบุรี ดื่มได้แล้ว!!!

น้ำประปาในพื้นที่ กปภ.สาขาราชบุรี ดื่มได้แล้ว!!!

                        การประปาส่วนภูมิภาค (กปภ.) ตอกย้ำคุณภาพน้ำประปาสะอาดได้ตามเกณฑ์มาตรฐานองค์การอนามัยโลก (WHO)โดยร่วมกับกรมอนามัย กระทรวงสาธารณสุข และจังหวัดราชบุรี เปิดจุดบริการน้ำประปาดื่มได้ พร้อมประกาศรับรองให้เขตพื้นที่บริการของ กปภ.สาขาราชบุรี เป็นพื้นที่น้ำประปาดื่มได้ ในวันอังคารที่ 20 กันยายน 2559 เวลา 09.00 น. ณ บริเวณที่ว่าการอำเภอบางแพ จ.ราชบุรี

                        นายเสรี ศุภราทิตย์ ผู้ว่าการ กปภ. เปิดเผยว่า กว่า 37 ปีที่ผ่านมา กปภ. ได้มีการพัฒนาประสิทธิภาพในการผลิตและส่งจ่ายน้ำประปา ตลอดจนควบคุมคุณภาพน้ำประปาในทุกพื้นที่บริการทั้ง 74 จังหวัดให้เป็นไปตามมาตรฐานองค์การอนามัยโลก (WHO) อยู่เสมอ ควบคู่ไปกับการดำเนินกิจกรรมเพื่อสังคมที่ช่วยยกระดับคุณภาพชีวิตให้กับประชาชน ซึ่งหนึ่งในนั้นคือ โครงการน้ำประปาดื่มได้ ที่ กปภ. ร่วมกับกรมอนามัย กระทรวงสาธารณสุข ทำการตรวจวิเคราะห์และเฝ้าระวังคุณภาพน้ำประปาที่ไหลผ่านระบบท่อให้มีมาตรฐานความสะอาด ปลอดภัย และสามารถดื่มได้จากก๊อกโดยตรง ซึ่งในปี 2559 กปภ. มีเป้าหมายเพิ่มพื้นที่น้ำประปาดื่มได้อีก 10 แห่ง โดยล่าสุด กปภ. กรมอนามัย และ จ.ราชบุรี ได้ร่วมกันประกาศรับรองให้ กปภ.สาขาราชบุรี เป็นพื้นที่น้ำประปาดื่มได้แห่งที่ 8 ประจำปี 2559 ในวันอังคาร
ที่ 20 กันยายน 2559 เวลา 09.00 น. ณ บริเวณที่ว่าการอำเภอบ้านแพ จ.ราชบุรี โดยติดตั้งแท่นน้ำประปาดื่มได้ จำนวน 2 จุด คือ บริเวณที่ว่าการอำเภอบ้านแพ และหน้าธนาคารไทยพาณิชย์ สาขาบางแพ จ.ราชบุรี สำหรับบริการประชาชนอย่างทั่วถึงเพื่อสร้างความเชื่อมั่นในกระบวนการผลิตน้ำประปาที่มีความสะอาดปลอดภัย คาดว่าจะมีประชาชน 3,000 ครัวเรือน ได้รับประโยชน์จากการดื่มน้ำประปาเป็นประจำทุกวัน

                      ทั้งนี้ หลังจากประกาศพื้นที่ให้บริการน้ำประปาดื่มได้แล้ว กปภ.มีมาตรการในการตรวจวิเคราะห์และเฝ้าระวังคุณภาพน้ำประปาที่ไหลผ่านระบบท่อให้มีมาตรฐาน สะอาด ปลอดภัย และสามารถดื่มได้โดยตรงจากก๊อก อีกทั้งยังเป็นการประหยัดรายจ่ายในการซื้อน้ำบรรจุขวดจากท้องตลาดอีกด้วย

เลื่อนขึ้นข้างบน