ประกาศหยุดจ่ายน้ำประปาชั่วคราว กปภ.สาขาตะกั่วป่า (การประปาส่วนภูมิภาค)

Accessibility

Contact Menu

ความตัดกันของสี

ประกาศหยุดจ่ายน้ำประปาชั่วคราว กปภ.สาขาตะกั่วป่า


ประกาศหยุดจ่ายน้ำประปาชั่วคราว กปภ.สาขาตะกั่วป่า

          ด้วย การประปาส่วนภูมิภาคสาขาตะกั่วป่า มีความจำเป็นต้องหยุดจ่ายน้ำประปาชั่วคราว ในวันพฤหัสบดีที่ 20 ตุลาคม 2559 ตั้งแต่เวลา 09.00 น. เป็นต้นไป เพื่อดำเนินการซ่อมท่อ ขนาด 400 มม. บริเวณหัวสะพานคึกคัก (ตรงข้ามสถานีตำรวจคึกคัก) ซึ่งจะส่งผลกระทบให้น้ำประปาในพื้นที่ หมู่ที่ 5 ตำบลคึกคัก บริเวณหัวสะพานคึกคัก จนถึง บ้านน้ำเค็ม ตำบลบางม่วง และชุมชนบ้านพรุเตียว ตำบลบางนายสี อำเภอตะกั่วป่า จังหวัดพังงา น้ำประปาไม่ไหล จนกว่าการซ่อมแซมแล้วเสร็จ

          การประปาส่วนภูมิภาคสาขาตะกั่วป่า จึงใคร่ขอให้ผู้ใช้น้ำที่อาศัยอยู่ในพื้นที่ข้างต้น โปรดสำรองน้ำประปาไว้ใช้ให้เพียงพอตามวันเวลาดังกล่าว หากมีข้อสงสัยสามารถสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ การประปาส่วนภูมิภาคสาขาตะกั่วป่า โทรศัพท์ 0-7642-1115 หรือ PWA Call Center 1662

          จึงประกาศมาเพื่อทราบโดยทั่วกัน และขออภัยในความไม่สะดวกมา ณ โอกาสนี้

 

 

          ประกาศ ณ วันที่ 20 ตุลาคม 2559

          การประปาส่วนภูมิภาคสาขาตะกั่วป่า

 

เลื่อนขึ้นข้างบน