กปภ. สืบสานพระราชปณิธาน สมเด็จพระเทพฯ นำน้ำจากสระเก็บน้ำพระราม 9 อันเนื่องมาจากพระราชดำริ พัฒนาคุณภาพชีวิตชาวปทุมธานี (การประปาส่วนภูมิภาค)

Accessibility

Contact Menu

ความตัดกันของสี

กปภ. สืบสานพระราชปณิธาน สมเด็จพระเทพฯ นำน้ำจากสระเก็บน้ำพระราม 9 อันเนื่องมาจากพระราชดำริ พัฒนาคุณภาพชีวิตชาวปทุมธานี

กปภ. สืบสานพระราชปณิธาน สมเด็จพระเทพฯ นำน้ำจากสระเก็บน้ำพระราม 9 อันเนื่องมาจากพระราชดำริ พัฒนาคุณภาพชีวิตชาวปทุมธานี

          กระทรวงมหาดไทย โดยการประปาส่วนภูมิภาค (กปภ.) น้อมสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณ สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี พร้อมสืบสานพระราชปณิธาน นำน้ำจากสระเก็บน้ำพระราม 9 อันเนื่องมาจากพระราชดำริ มาพัฒนาผลิตเป็นน้ำประปาที่สะอาด ได้มาตรฐาน เพื่อดูแลคุณภาพชีวิตประชาชนกว่า 12,000 คน ในจังหวัดปทุมธานี

          นายเสรี ศุภราทิตย์ ผู้ว่าการ กปภ.เปิดเผยว่ากปภ. ซาบซึ้งในพระมหากรุณาธิคุณหาที่สุดมิได้  ที่สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี องค์ประธานมูลนิธิชัยพัฒนา ทรงพระราชทาน ความช่วยเหลือแก่ประชาชนในจังหวัดปทุมธานี จากกรณีวิกฤตภัยแล้งในพื้นที่ อำเภอธัญบุรี ลำลูกกา และคลองหลวง จังหวัดปทุมธานี เมื่อปี พ.ศ. 2558 นอกจากนี้ สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ ทรงพระราชทานพระราชานุมัติให้ กปภ. ใช้พื้นที่บริเวณสระเก็บน้ำพระราม 9 ติดตั้งระบบผลิตน้ำประปาสำเร็จรูป (Mobile Plant) ขนาด 7,200 ลบ.ม./วัน และติดตั้งแพสูบน้ำในสระ พร้อมวางท่อน้ำส่งผ่านประตูโครงการฯ ฝั่งคลอง 5 เพื่อเชื่อมกับท่อจ่ายน้ำของ กปภ. ทำให้ประชาชนกว่า 12,000 คน มีน้ำประปาสำหรับอุปโภคบริโภคอย่างต่อเนื่อง

          ผู้ว่าการ กปภ.กล่าวเพิ่มเติมว่า กปภ. ขอสืบสานพระราชปณิธานด้วยการเป็นที่พึ่งด้านน้ำสำหรับการอุปโภคบริโภคให้กับประชาชน พร้อมอุทิศความรู้ความเชี่ยวชาญ บุคลากร ตลอดจนนวัตกรรม มาพัฒนาประเทศให้เจริญก้าวหน้าอย่างยั่งยืนต่อไป

เลื่อนขึ้นข้างบน