นายกรัฐมนตรี ชื่นชม กปภ.ดูแลชาวปทุม มีน้ำประปาใช้ต่อเนื่อง (การประปาส่วนภูมิภาค)

Accessibility

Contact Menu

ความตัดกันของสี

นายกรัฐมนตรี ชื่นชม กปภ.ดูแลชาวปทุม มีน้ำประปาใช้ต่อเนื่อง

นายกรัฐมนตรี ชื่นชม กปภ.ดูแลชาวปทุม มีน้ำประปาใช้ต่อเนื่อง

          พลเอก ประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรี พร้อมด้วยพลเอก อนุพงษ์ เผ่าจินดา รัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทย  และพลเอก ฉัตรชัย สาริกัลยะ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ชื่นชมการประปาส่วนภูมิภาค (กปภ.) ที่ดูแลประชาชนไม่ให้เดือดร้อนจากการขาดแคลนน้ำ ในการตรวจเยี่ยมโรงผลิตน้ำประปาชั่วคราวแบบเคลื่อนที่ของการประปาส่วนภูมิภาค (กปภ.) ณ โครงการสระเก็บน้ำพระราม 9 อันเนื่องมาจากพระราชดำริ อ.ธัญบุรี จ.ปทุมธานี

          นายเสรี ศุภราทิตย์ ผู้ว่าการ กปภ.เปิดเผยว่า ในการตรวจเยี่ยมโรงผลิตน้ำประปาชั่วคราวแบบเคลื่อนที่ ซึ่งตั้งอยู่ในพื้นที่ของโครงการสระเก็บน้ำพระราม 9 อันเนื่องมาจากพระราชดำริ จ.ปทุมธานี  เมื่อวันที่ 18 พฤศจิกายน 2559 พลเอก ประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรีได้กล่าวชื่นชมและให้กำลังใจการดำเนินงานของพนักงาน กปภ.ที่ทุ่มเททำงานเพื่อให้ประชาชนในพื้นที่ กปภ.สาขาธัญบุรี และ กปภ.สาขาคลองหลวง จ.ปทุมธานี ได้มีน้ำประปาใช้อุปโภคบริโภคและได้รับผลกระทบจากภัยแล้งน้อยที่สุด และนายกรัฐมนตรี ยังได้มอบนโยบายขยายเขตจ่ายน้ำประปาไปสู่พื้นที่ที่ไม่มีน้ำประปาใช้เพื่อลดความเหลื่อมล้ำและแก้ปัญหาเศรษฐกิจ ตลอดจนชมนิทรรศการเกี่ยวกับคันกั้นน้ำพระราชดำริ แหล่งน้ำต้นทุนและการผลิตจ่ายน้ำจังหวัดปทุมธานี สถานการณ์ปัญหาภัยแล้ง และภาพรวมการให้บริการน้ำประปาทั่วประเทศของ กปภ.

          นายเสรี ศุภราทิตย์ กล่าวเพิ่มเติมว่า สำหรับความเป็นมาของโรงผลิตน้ำประปาชั่วคราวแบบเคลื่อนที่ ณ โครงการสระเก็บน้ำพระราม 9 อันเนื่องมาจากพระราชดำริ นั้น สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี องค์ประธานมูลนิธิชัยพัฒนา มีพระมหากรุณาธิคุณพระราชทานความช่วยเหลือแก่ประชาชนในพื้นที่ อ.ธัญบุรี ลำลูกกา คลองหลวง จ.ปทุมธานี ซึ่งประสบวิกฤตการณ์ภัยแล้ง ปี 2558 ได้พระราชทานน้ำดิบจากสระเก็บน้ำพระราม 9 อันเนื่องมาจากพระราชดำริ ให้ กปภ.นำไปผลิตเป็นน้ำประปาส่งจ่ายให้ประชาชน พร้อมทั้งพระราชทานพระราชานุมัติให้ กปภ. ใช้พื้นที่บริเวณสระเก็บน้ำพระราม 9 ติดตั้งระบบผลิตน้ำประปาชั่วคราว ด้วยพระมหากรุณาธิคุณ กปภ.จึงสามารถส่งจ่ายน้ำประปาให้แก่ประชาชนในพื้นที่ กปภ.สาขาธัญบุรี และ กปภ.สาขาคลองหลวงได้อย่างเพียงพอและทั่วถึง

เลื่อนขึ้นข้างบน