กปภ. ส่งความสุขต่อเนื่อง พร้อมให้บริการน้ำประปาเมืองท่องเที่ยว (การประปาส่วนภูมิภาค)

Accessibility

Contact Menu

ความตัดกันของสี

กปภ. ส่งความสุขต่อเนื่อง พร้อมให้บริการน้ำประปาเมืองท่องเที่ยว

กปภ. ส่งความสุขต่อเนื่อง พร้อมให้บริการน้ำประปาเมืองท่องเที่ยว

          การประปาส่วนภูมิภาค (กปภ.) ร่วมส่งความสุข เตรียมความพร้อมด้านการผลิตและจ่ายน้ำประปา รองรับความต้องการใช้น้ำประปาของประชาชนในเมืองท่องเที่ยว เพื่อเป็นการอำนวยความสะดวกให้นักท่องเที่ยวชาวไทยและต่างชาติได้ท่องเที่ยวไทยอย่างมีความสุข พร้อมแนะประชาชนปิดวาล์วน้ำก่อนออกจากบ้านช่วงวันหยุดยาวปีใหม่

          นายเสรี ศุภราทิตย์ ผู้ว่าการ กปภ. เปิดเผยว่า เนื่องในวันหยุดยาวเทศกาลปีใหม่ปี 2560 ระหว่างวันที่ 31 ธันวาคม 2559 – 3 มกราคม 2560 ประชาชนส่วนใหญ่จะออกจากบ้านเดินทางท่องเที่ยวในจังหวัดต่าง ๆ  ส่งผลให้ความต้องการใช้น้ำในต่างจังหวัดโดยเฉพาะในเมืองท่องเที่ยวมีปริมาณเพิ่มมากขึ้นตามไปด้วย กปภ.ในฐานะหน่วยงานที่รับผิดชอบด้านการผลิตและส่งจ่ายน้ำประปาในพื้นที่บริการ 74 จังหวัดทั่วประเทศ รวม 234 สาขา ยกเว้น กรุงเทพมหานคร นนทบุรี และสมุทรปราการ จึงได้มีการเตรียมแผนรองรับทั้งด้านกำลังการผลิต กำลังคน และโครงการต่าง ๆ ที่ส่งผลต่อการเพิ่มปริมาณการผลิตน้ำประปาในระยะยาวอย่างต่อเนื่อง  เพื่อเป็นส่วนหนึ่งที่ช่วยส่งเสริมการท่องเที่ยวไทยอย่างยั่งยืนดังนั้น จึงขอให้ประชาชนมั่นใจได้ว่าจะมีน้ำประปาที่สะอาดและได้มาตรฐานใช้อย่างต่อเนื่องและไม่ขาดแคลนแน่นอน

          นอกจากนี้ เพื่อเป็นการดูแลระบบประปาภายในบ้านให้ปลอดภัยไร้กังวลในช่วงวันหยุดยาวปีใหม่ ขอแนะนำให้ผู้ใช้น้ำปิดวาล์วน้ำก่อนออกจากบ้าน เพื่อเป็นการป้องกันการลืมปิดก๊อกน้ำ นอกจากนี้ ผู้ใช้น้ำยังสามารถตรวจสอบท่อแตกรั่วภายในบ้านเบื้องต้นได้ด้วยตนเองด้วยวิธีการง่าย ๆ โดยการปิดก๊อกน้ำทุกตัวภายในบริเวณบ้าน และสังเกตมาตรวัดน้ำ หากพบว่ามาตรวัดน้ำยังหมุนอยู่แสดงว่ามีท่อรั่วภายในบ้านต้องรีบหาจุดรั่วไหลและซ่อมแซมเพื่อไม่ให้สูญเสียทรัพยากรน้ำและเป็นการสิ้นเปลืองค่าน้ำที่ต้องจ่ายหากมีการรั่วไหลเกิดขึ้นด้วย ทั้งนี้สามารถขอคำแนะนำในกรณีที่มีปัญหาการใช้น้ำได้ที่ กปภ.สาขาในพื้นที่ หรือ PWA Contact Center โทร 1662

เลื่อนขึ้นข้างบน