ภาคใต้น้ำท่วมหนัก กปภ.บางสาขาหยุดจ่ายน้ำประปาชั่วคราว (การประปาส่วนภูมิภาค)

Accessibility

Contact Menu

ความตัดกันของสี

ภาคใต้น้ำท่วมหนัก กปภ.บางสาขาหยุดจ่ายน้ำประปาชั่วคราว

ภาคใต้น้ำท่วมหนัก กปภ.บางสาขาหยุดจ่ายน้ำประปาชั่วคราว

          การประปาส่วนภูมิภาค (กปภ.) เผยสถานการณ์น้ำท่วมในพื้นที่ภาคใต้ ส่งผลให้ระบบประปาของ กปภ.สาขากาญจนดิษฐ์เสียหาย ไม่สามารถผลิตน้ำประปาให้บริการแก่ประชาชนได้ พร้อมกำชับ กปภ.สาขาอื่น ๆ ต้องเฝ้าระวังอย่างใกล้ชิด

          นายเสรี ศุภราทิตย์ ผู้ว่าการ กปภ.เปิดเผยว่า สถานการณ์ฝนตกหนักต่อเนื่อง น้ำป่าไหลหลากและน้ำท่วมฉับพลันในจังหวัดต่างๆ ในภาคใต้ เช่น จังหวัดสุราษฎร์ธานี นครศรีธรรมราช พัทลุง นราธิวาส ยะลา สงขลา ปัตตานี และตรัง เป็นต้น ในส่วนพื้นที่ให้บริการของ กปภ.มีหลายสาขาที่ได้รับผลกระทบ ได้แก่ กปภ.สาขากาญจนดิษฐ์ จ.สุราษฎร์ธานี ได้รับผลกระทบจากระดับน้ำในคลองกระแดะสูงขึ้น ทำให้ไม่สามารถใช้งานเครื่องสูบน้ำแรงต่ำได้ จึงต้องทำการหยุดจ่ายน้ำประปาในพื้นที่เทศบาลกาญจนดิษฐ์ ต.พลายวาส บ้านปากน้ำกระแดะ บ้านดอนยา บ้านหนองสวน ต.กระแดะ อ.กาญจนดิษฐ์ จ.สุราษฎร์ธานี ขณะนี้ กปภ.สาขากาญจนดิษฐ์ ได้เร่งระดมกำลังเจ้าหน้าที่แก้ไขปัญหาดังกล่าว คาดว่าจะสามารถเดินเครื่องสูบน้ำและจ่ายน้ำได้ภายในวันนี้ (5 มกราคม 2560) หน่วยบริการชะอวดของ กปภ.สาขาชะอวด จ.นครศรีธรรมราช ได้รับผลกระทบจากน้ำท่วมจนต้องหยุดผลิตน้ำประปา แต่ขณะนี้ ได้แก้ปัญหาโดยนำน้ำประปาจากหน่วยบริการป่าพยอมมาเสริมเพื่อให้สามารถจ่ายน้ำประปาให้แก่ประชาชนในพื้นที่ได้ตามปกติ และหน่วยบริการร่อนพิบูลย์ของ กปภ.สาขานครศรีธรรมราช มีความจำเป็นต้องหยุดผลิตน้ำประปาเนื่องจากสถานการณ์น้ำท่วม แต่ได้แก้ไขปัญหาด้วยการนำน้ำประปาจากหน่วยบริการพระพรหมมาจ่ายเข้าระบบประปาโดยขณะนี้สามารถให้บริการแก่ประชาชนในพื้นที่ ต.ร่อนพิบูลย์ ได้ตามปกติแล้ว สำหรับพื้นที่ที่ประสบภัยน้ำท่วมในจังหวัดอื่นๆ กปภ.สามารถให้บริการน้ำประปาได้ตามปกติแต่ยังคงเฝ้าระวังสถานการณ์น้ำอย่างใกล้ชิดตลอด 24 ชั่วโมง

          นายเสรี ศุภราทิตย์ เปิดเผยว่า สำหรับการช่วยเหลือและบรรเทาความเดือดร้อนให้แก่ประชาชนในพื้นที่นั้น กปภ.เขต 4 ได้จัดเตรียมน้ำดื่มบรรจุขวดจำนวนกว่า 10,000 ขวด พร้อมอาหารแห้งสำเร็จรูปแบบรับประทานได้ทันทีและเครื่องดื่มสุขภาพ เพื่อแจกจ่ายให้แก่ประชาชนที่เดือดร้อนต่อไป ทั้งนี้ ประชาชนที่ได้รับความเดือดร้อนจากภัยน้ำท่วม สามารถติดต่อ PWA Contact Center โทร. 1662

เลื่อนขึ้นข้างบน