กปภ.บางสะพาน ส่งน้ำดื่มช่วย รพ. – ระดมเจ้าหน้าที่ซ่อมท่อขาด (การประปาส่วนภูมิภาค)

Accessibility

Contact Menu

กปภ.บางสะพาน ส่งน้ำดื่มช่วย รพ. – ระดมเจ้าหน้าที่ซ่อมท่อขาด

กปภ.บางสะพาน ส่งน้ำดื่มช่วย รพ. – ระดมเจ้าหน้าที่ซ่อมท่อขาด

              การประปาส่วนภูมิภาค (กปภ.) สาขาบางสะพาน จังหวัดประจวบคีรีขันธ์ ส่งน้ำดื่มบรรจุขวดช่วยเหลือผู้ป่วยและเจ้าหน้าที่โรงพยาบาลบางสะพาน พร้อมเร่งระดมเจ้าหน้าที่เข้าตรวจสอบสถานีผลิตน้ำและซ่อมแซมท่อส่งน้ำประปาขาดชำรุด จนจำเป็นต้องหยุดผลิตจ่ายน้ำมา 2 วันแล้ว ขณะที่ กปภ.สาขาบ้านนาสาร จังหวัดสุราษฎร์ธานี พ้นวิกฤต สามารถผลิตจ่ายน้ำประปาให้ประชาชนตามปกติแล้วเช้านี้

              นายเสรี ศุภราทิตย์ ผู้ว่าการ กปภ.เปิดเผยว่ากปภ.สาขาบางสะพาน จังหวัดประจวบคีรีขันธ์ยังจำเป็นต้องหยุดการผลิตจ่ายน้ำประปาให้ประชาชนต่อเนื่องเป็นวันที่ 2 ถึงแม้ว่าระดับน้ำเริ่มทรงตัว โดย กปภ.สาขาบางสะพาน ได้ส่งเจ้าหน้าที่เข้าสถานีผลิตน้ำร่อนทอง อ.บางสะพาน และสถานีผลิตน้ำช้างแรก อ.บางสะพานน้อย เพื่อตรวจสอบการทำงานของเครื่องสูบน้ำและทำความสะอาดอุปกรณ์เครื่องจักรต่าง ๆ ให้สามารถกลับมาทำงานได้ พร้อมขนย้ายท่อส่งน้ำขนาด 300 มม. เพื่อเปลี่ยนทดแทนท่อส่งน้ำเดิมที่เสียหายจากกระแสน้ำซึ่งเป็นไปได้ด้วยความยากลำบากเนื่องจากถนนขาดและยังคงมีน้ำท่วมขังอยู่ ดังนั้น เพื่อเป็นการบรรเทาความเดือดร้อนของประชาชนที่มีความจำเป็นต้องใช้น้ำอย่างเร่งด่วน กปภ.สาขาบางสะพาน ได้มอบน้ำดื่มบรรจุขวดให้โรงพยาบาลบางสะพาน เพื่อให้ผู้ป่วยและเจ้าหน้าที่ของโรงพยาบาลมีน้ำสะอาดสำหรับการอุปโภคบริโภค ทั้งนี้ เนื่องจากการคมนาคมยังคงมีปัญหาไม่สามารถนำรถบรรทุกน้ำประปาเข้าพื้นที่ได้ ดังนั้น เพื่อความรวดเร็วโรงพยาบาลบางสะพานสามารถนำรถบรรทุกน้ำมารับน้ำจาก กปภ.สาขาบางสะพาน ได้โดยไม่มีค่าใช้จ่าย สำหรับกปภ.สาขาบ้านนาสาร จังหวัดสุราษฎร์ธานี ซึ่งหยุดผลิตจ่ายน้ำประปาในพื้นที่อำเภอพระแสงทั้งหมดเนื่องจากน้ำท่วมโรงสูบน้ำอย่างฉับพลัน ขณะนี้ สามารถเดินเครื่องสูบน้ำและจ่ายน้ำประปาให้ประชาชนในพื้นที่ให้บริการได้ตามปกติแล้ว

              นายเกียรติศักดิ์ พึ่งสมศักดิ์ ผู้จัดการ กปภ.สาขาบางสะพานกล่าวว่า สถานการณ์ในพื้นที่อำเภอบางสะพาน ยังมีความยากลำบากจากน้ำท่วมขัง ฝนยังคงตกต่อเนื่อง รวมถึงถนนที่ขาดชำรุดหลายจุด กระทบต่อการผลิตจ่ายน้ำประปาของ กปภ.สาขาบางสะพาน โดยอุปสรรคสำคัญขณะนี้คือการซ่อมแซมท่อส่งน้ำประปาที่เสียหายจากกระแสน้ำ อย่างไรก็ตาม ขอให้ประชาชนมั่นใจได้ว่า กปภ.สาขาบางสะพาน จะทำงานอย่างเต็มที่เพื่อให้ประชาชนมีน้ำสำหรับอุปโภคบริโภคโดยเร็วที่สุด

เลื่อนขึ้นข้างบน