กปภ.ตรวจพบ 7 เรื่องทุจริตมีมูล พร้อมส่งหลักฐานให้ สตง. ตรวจสอบ (การประปาส่วนภูมิภาค)

Accessibility

Contact Menu

กปภ.ตรวจพบ 7 เรื่องทุจริตมีมูล พร้อมส่งหลักฐานให้ สตง. ตรวจสอบ

กปภ.ตรวจพบ 7 เรื่องทุจริตมีมูล พร้อมส่งหลักฐานให้ สตง. ตรวจสอบ

          การประปาส่วนภูมิภาค (กปภ.) เร่งติดตามข้อร้องเรียนทุจริต แต่งตั้งคณะกรรมการสอบสวนข้อเท็จจริง พิจารณาลงโทษทางวินัย หาผู้รับผิดทางละเมิดแล้ว 7 เรื่อง พร้อมรวบรวมหลักฐานส่งให้ สตง.ตรวจสอบความถูกต้องเป็นธรรมในทุกขั้นตอน

          นายเสรี ศุภราทิตย์ ผู้ว่าการ กปภ.เปิดเผยว่าจากข้อกล่าวหาว่า กปภ. มีการทุจริตในการดำเนินโครงการต่าง ๆ ที่ผ่านมานั้น กปภ. ได้แต่งตั้งคณะกรรมการสอบสวนเพื่อหาข้อเท็จจริงแล้ว พบว่า มีมูลเข้าข่ายเป็นความผิดรวม 7 เรื่อง เป็นความผิดทางวินัย 1 เรื่อง คือ กรณีการใช้หลักประกันปลอมงานประกวดราคาจ้างก่อสร้าง ในพื้นที่ กปภ.เขต 3  ส่วนความผิดทางละเมิดมี 2 เรื่อง คือ การทุจริตจัดซื้อแก๊สคลอรีนเหลว และการดูแลทรัพย์สินในพื้นที่โครงการก่อสร้างปรับปรุงขยาย กปภ.สาขาจันทบุรี อีก 4 เรื่อง เข้าข่ายความผิดทั้งทางวินัยและทางละเมิด ประกอบด้วย 1.การก่อสร้างอาคารปฏิบัติการ ของ กปภ.เขต 1 จ.ชลบุรี ซึ่งผู้รับจ้างใช้หนังสือค้ำประกันจากบริษัทที่ไม่ได้รับอนุญาตตามประกาศของธนาคารแห่งประเทศไทยส่งผลให้ กปภ.เกิดความเสียหาย 2.โครงการจ้างเหมาก่อสร้างปรับปรุงขยายการประปาปราณบุรี-หัวหิน ที่มีการวางท่อไม่มีคุณภาพและไม่ได้มาตรฐาน เมื่อใช้งานจริงทำให้ท่อแตกชำรุดจำนวนมาก 3.โครงการก่อสร้างโรงสูบน้ำหนองหิน   อ.เมือง จ.ขอนแก่น สร้างแล้วเสร็จ แต่ไม่สามารถใช้งานได้ และ 4.กรณีการส่งคืนแกนมาตรทองเหลืองจากการเปลี่ยนมาตรวัดน้ำ อย่างไรก็ตาม กระบวนการตรวจสอบข้อเท็จจริงเพื่อพิจารณาทางวินัยหรือให้ผู้กระทำผิดต้องชดใช้ค่าเสียหาย มีกระบวนการขั้นตอนที่กฎหมายกำหนดไว้  จึงจำเป็นต้องใช้ระยะเวลา เพื่อพิสูจน์ความจริงให้แน่ชัดและเป็นธรรมกับทุกฝ่ายมากที่สุด

          ผู้ว่าการ กปภ.กล่าวเพิ่มเติมว่า กปภ.ในยุคที่ผมเข้ามาบริหารงาน จะไม่มีการปกป้องคนผิดอย่างเด็ดขาด นอกจากนี้ยังมีข้อมูลพนักงานบางคนที่ไม่ทำงานแต่รับเงินเดือนจากราชการ โดยร่วมมือกับบุคคลภายนอกใส่ร้าย สร้างข้อมูลเท็จ ทำลายความน่าเชื่อถือขององค์กร ซึ่งขณะนี้กำลังรวบรวมหลักฐานเพื่อสั่งลงโทษต่อไป สำหรับการตรวจสอบข้อร้องเรียนจากหน่วยงานภายนอกที่เกี่ยวข้อง กปภ.มีความยินดีให้ความร่วมมือในการรวบรวมเอกสาร หลักฐานการทุจริตทั้งหมดให้ตรวจสอบโดยล่าสุดได้ส่งหลักฐานการทุจริตจัดซื้อแก๊สคลอรีนเหลวให้สำนักงานการตรวจเงินแผ่นดิน (สตง.) ตรวจสอบข้อเท็จจริง เพื่อให้เกิดความโปร่งใสเป็นธรรม และยืนยันความถูกต้องในกระบวนการตรวจสอบทุจริตของ กปภ. อีกด้วย

เลื่อนขึ้นข้างบน