กปภ. ยืนยันน้ำประปาสมุทรสงคราม ได้มาตรฐาน WHO อุปโภคบริโภคได้อย่างปลอดภัย (การประปาส่วนภูมิภาค)

Accessibility

Contact Menu

กปภ. ยืนยันน้ำประปาสมุทรสงคราม ได้มาตรฐาน WHO อุปโภคบริโภคได้อย่างปลอดภัย

กปภ. ยืนยันน้ำประปาสมุทรสงคราม ได้มาตรฐาน WHO อุปโภคบริโภคได้อย่างปลอดภัย

        กปภ. สาขาสมุทรสงคราม เร่งสร้างความมั่นใจให้ประชาชนและนักท่องเที่ยว นำทีมนักวิทยาศาสตร์ พร้อมสาธารณสุขจังหวัด ลงพื้นที่ตรวจสอบคุณภาพน้ำประปาทั่วจังหวัด ยืนยันน้ำประปา กปภ. สะอาด สามารถใช้อุปโภคบริโภคได้อย่างปลอดภัย

        นายเสรี ศุภราทิตย์ ผู้ว่าการ กปภ. กล่าวว่า จากกระแสข่าวน้ำประปาในจังหวัดสมุทรสงครามไม่สะอาด มีคลอรีนน้อย ทำให้ประชาชนที่ใช้น้ำประปาในการอุปโภคบริโภคเป็นโรคทางเดินอาหาร
ติดอันดับ 1 ใน 5 ของประเทศ สำหรับ กปภ. ซึ่งเป็นหน่วยงานหนึ่งที่ดูแลการบริการน้ำประปาในพื้นที่จังหวัดสมุทรสงคราม ครอบคลุมอำเภอเมือง อำเภออัมพวา และอำเภอบางคนที ยกเว้นตำบลดอนมะโนรา มีความตระหนักในความปลอดภัยของประชาชนและมุ่งหวังสร้างความเข้าใจที่ถูกต้อง เพื่อให้ประชาชนและนักท่องเที่ยวสามารถใช้น้ำประปาได้อย่างมั่นใจ กปภ. จึงได้ทำการตรวจสอบและเฝ้าระวังคุณภาพน้ำประปาอย่างเข้มงวดมากขึ้น ล่าสุด กปภ.สาขาสมุทรสงคราม ร่วมกับตัวแทนจากสำนักงานสาธารณสุขจังหวัด นักวิทยาศาสตร์จาก กปภ.เขต 3 และพนักงานควบคุมคุณภาพน้ำจากบริษัท เอ็กคอมธารา จำกัด ทำการตรวจสอบคุณภาพน้ำประปา โดยการลงพื้นที่สุ่มเก็บตัวอย่างน้ำประปาอีกกว่า 33 จุด ครอบคลุมทั่วพื้นที่ให้บริการของ กปภ.สาขาสมุทรสงคราม ซึ่งพบว่าปริมาณคลอรีนทั้งหมดอยู่ในเกณฑ์มาตรฐานคือไม่น้อยกว่า 0.2 PPM และมีความปลอดภัยตามองค์การอนามัยโลก นอกจากนี้ กปภ. ยังให้ความช่วยเหลือด้านต่างๆ และให้คำปรึกษาด้านการควบคุมคุณภาพน้ำแก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น เพื่อผลักดันให้ประชาชนมีสุขอนามัยและคุณภาพชีวิตที่ดีโดยไม่เหลื่อมล้ำอีกด้วย

          นายภูทอง ดวงเลิศ ผู้จัดการ กปภ.สาขาสมุทรสงคราม กล่าวเพิ่มเติมว่า กปภ.สาขาสมุทรสงคราม มีกระบวนการผลิตจ่ายน้ำประปาที่ได้มาตรฐาน โดยมีการตรวจสอบคุณภาพน้ำอย่างเคร่งครัดทุกขั้นตอนตั้งแต่แหล่งน้ำดิบ การผลิต การจ่าย รวมถึงการควบคุมปริมาณสารเคมี ซึ่งการเติมคลอรีนเป็นกระบวนการมาตรฐานเพื่อฆ่าเชื้อโรคที่อาจปนเปื้อนมาจากแหล่งน้ำดิบ ตามมาตรฐานของ มอก. และองค์การอนามัยโลก นอกจากนี้ เพื่อควบคุมคุณภาพน้ำให้ได้มาตรฐานอยู่เสมอ กปภ.สาขาสมุทรสงคราม จะสุ่มตรวจน้ำประปาอย่างน้อย 5 จุดเป็นประจำทุกวัน จึงขอให้ประชาชนที่ใช้บริการน้ำประปาของ กปภ.สาขาสมุทรสงครามและนักท่องเที่ยว มั่นใจได้ว่าน้ำประปามีคุณภาพและปลอดภัยอย่างแน่นอน

เลื่อนขึ้นข้างบน