กปภ. ยืนยันโครงการก่อสร้าง กปภ.กันทรลักษ์-กันทรารมย์ ถูกต้อง โปร่งใส (การประปาส่วนภูมิภาค)

Accessibility

Contact Menu

กปภ. ยืนยันโครงการก่อสร้าง กปภ.กันทรลักษ์-กันทรารมย์ ถูกต้อง โปร่งใส

กปภ. ยืนยันโครงการก่อสร้าง กปภ.กันทรลักษ์-กันทรารมย์ ถูกต้อง โปร่งใส

ผู้อำนวยการการประปาส่วนภูมิภาค เขต 8 ชี้แจงโครงการจ้างเหมาก่อสร้างปรับปรุงขยายการประปาส่วนภูมิภาคสาขากันทรลักษ์-กันทรารมย์ อำเภอกันทรลักษ์-กันทรารมย์ จังหวัดศรีสะเกษดำเนินการตามขั้นตอน โปร่งใส ตรวจสอบได้

        นายสฤษฎ์ อสนีจารึกจิต ผู้อำนวยการ กปภ.เขต 8 กล่าวว่า จากการแถลงข่าวของนายวิลาศ จันทร์พิทักษ์ อดีต ส.ส.กทม. พรรคประชาธิปัตย์ เมื่อวันที่ 5 กุมภาพันธ์ 2560 อ้างถึงโครงการจ้างเหมาก่อสร้างปรับปรุงขยายการประปาส่วนภูมิภาคสาขากันทรลักษ์-กันทรารมย์ อำเภอกันทรลักษ์-กันทรารมย์ จังหวัดศรีสะเกษ ว่ามีข้อพิรุธจากการตรวจรับงานหลายจุด เช่น ไม่มีการสร้างอาคารทั้งที่หลังคาพัง ประตูปิดไม่ได้หอถังสูงที่สร้างใหม่และเครื่องสูบน้ำใช้งานไม่ได้ ระบบไฟมีปัญหา ยังไม่มีการจ่ายน้ำประปาให้ประชาชน ซึ่งการกล่าวอ้างโดยขาดข้อมูลที่ครบถ้วนดังกล่าว อาจทำให้ประชาชนเกิดความเข้าใจคลาดเคลื่อนและมีข้อเคลือบแคลงใจในการบริหารงานของ กปภ. ดังนั้น กปภ.เขต 8 ซึ่งมีส่วนเกี่ยวข้องในฐานะเป็นผู้กำกับดูแลและตรวจสอบการก่อสร้าง ขอชี้แจงว่าโครงการจ้างเหมาก่อสร้างปรับปรุงขยายการประปาส่วนภูมิภาคสาขากันทรลักษ์-กันทรารมย์ อำเภอกันทรลักษ์-กันทรารมย์ จังหวัดศรีสะเกษ มี  การตรวจสอบตามขั้นตอนมาตรฐาน โดยมีรายละเอียดของแต่ละประเด็นที่มีการกล่าวอ้าง ดังนี้

        1) คณะกรรมการตรวจการจ้างและผู้ควบคุมงาน ประกอบด้วย ผู้อำนวยการ กปภ.เขต 8 ผู้อำนวยการสำนักงานปฏิบัติการ 3 ผู้จัดการ กปภ.สาขากันทรลักษ์ ผู้อำนวยการกองกิจการสัมพันธ์ หัวหน้างานวิศวกรรมไฟฟ้าและระบบควบคุม กองออกแบบวิศวกรรม ดำเนินการตรวจสอบโครงการจ้างเหมาก่อสร้างปรับปรุงขยายการประปาส่วนภูมิภาคสาขากันทรลักษ์-กันทรารมย์ อำเภอกันทรลักษ์-กันทรารมย์ จังหวัดศรีสะเกษ ของห้างหุ้นส่วนจำกัด ไทยเจริญศรีสะเกษ โดยทดสอบระบบและดำเนินการผลิต จนผ่านขั้นตอนการตรวจสอบอย่างเรียบร้อย จึงได้มีการตรวจรับงานไปเมื่อวันที่ 19 กันยายน 2559 ทั้งนี้ เนื่องจากงานขยายเขตไฟฟ้าแรงสูงและติดตั้งหม้อแปลงไฟฟ้า เป็นส่วนที่ดำเนินการโดย กปภ. ซึ่งอยู่ในขั้นตอนการขอติดตั้งกับหน่วยงานการไฟฟ้าส่วนภูมิภาคจังหวัดศรีสะเกษ ผู้รับจ้างจึงได้เช่าเครื่องกำเนิดไฟฟ้ามาดำเนินการทดสอบระบบต่าง ๆ แทน

        2) การก่อสร้างหอถังสูงใหม่ ขนาด 250 ลบ.ม. ความสูงก้นถัง 25 เมตร เพื่อแก้ไขปัญหาน้ำประปาไหลอ่อนในพื้นที่ พร้อมรองรับการขยายเขตการจ่ายน้ำในอนาคต ปัจจุบัน ใช้จ่ายน้ำให้บริการประชาชนตามปกติ โดยหน่วยบริการกันทรารมย์ กปภ.สาขาศรีสะเกษ บริหารการใช้งานหอถังสูงทั้ง 2 ถัง อย่างเป็นระบบ โดยหอถังสูงเดิม ขนาด 60 ลบ.ม. ความสูงก้นถัง 15 เมตร จะใช้จ่ายน้ำให้ประชาชนในช่วงกลางคืน ซึ่งมีการใช้น้ำน้อยเพื่อควบคุมแรงดันและลดปัญหาน้ำสูญเสียในระบบท่อจ่ายน้ำ ส่วนหอถังสูงใหม่ จะใช้จ่ายน้ำในช่วงเวลากลางวัน ซึ่งช่วยเพิ่มแรงดันน้ำให้ประชาชนมีน้ำประปาที่ไหลแรงอย่างทั่วถึงและสะดวกต่อการใช้งานมากขึ้น

        3) เครื่องสูบน้ำ 3 เครื่องที่จัดหามาติดตั้งใหม่ ปัจจุบันสามารถใช้งานได้ตามปกติ และมีการออกแบบขนาดเครื่องรองรับความต้องการใช้น้ำในพื้นที่ครอบคลุมถึงอนาคต ตามการสำรวจออกแบบซึ่งดำเนินการโดยกลุ่มบริษัทที่ปรึกษา คือ บริษัท พาส เอ็นจิเนียริ่ง คอนซัลแตนท์ จำกัด และ บริษัท เอกรุ๊ป คอนซัลแตนท์ จำกัด สำหรับอาคารโรงสูบน้ำที่มีสภาพเก่านั้น เป็นอาคารเดิมที่ไม่ได้มีการก่อสร้างใหม่และสามารถใช้งานได้ตามปกติ

        4) กรณีอาคารผลิตน้ำ ถังตกตะกอน ถังกรองน้ำ ชำรุดมีน้ำรั่วไหล เป็นการพบการรั่วซึมในช่วงภายหลังการตรวจรับงาน ซึ่ง กปภ.สาขาศรีสะเกษ ได้ส่งหนังสือแจ้งให้ผู้รับจ้างแก้ไขสิ่งชำรุดบกพร่องแล้วเมื่อวันที่ 17 มกราคม 2560 และอยู่ระหว่างการดำเนินการแก้ไขต่อไป

        5) หลุมบ่อที่ปรากฏอยู่ข้างถังน้ำใสใหม่ ตามที่กล่าวอ้างว่าการประสานท่อไม่เรียบร้อยนั้น เป็นการขุดเปิดหน้าดิน เพื่อแก้ไขบริเวณจุดประสานท่อเชื่อมถังน้ำใสในอนาคต ซึ่งจะกลบคืนเมื่อมีการตรวจสอบความเรียบร้อยดีแล้ว

       6) ระบบเครื่องกล อุปกรณ์ ในระบบเก็บจ่ายสารเคมี สามารถใช้งานได้ตามปกติ

โครงการจ้างเหมาก่อสร้างปรับปรุงขยายการประปาส่วนภูมิภาคสาขากันทรลักษ์-กันทรารมย์ อำเภอกันทรลักษ์-กันทรารมย์ จังหวัดศรีสะเกษ ช่วยให้ประชาชนได้รับความสะดวกในการใช้น้ำประปาแก้ไขปัญหาน้ำประปาไหลอ่อนในพื้นที่ และขยายเขตจ่ายน้ำให้ประชาชนอีกกว่า 200 ราย มีน้ำประปาที่สะอาด ได้มาตรฐานในการอุปโภคบริโภค พร้อมรองรับความต้องการใช้น้ำในอนาคตอีกด้วย

เลื่อนขึ้นข้างบน