ภูเก็ตโตเร็ว กปภ.ลงทุน 400 ล้านปรับปรุงประปาบริการประชาชนและรองรับท่องเที่ยว (การประปาส่วนภูมิภาค)

Accessibility

Contact Menu

ความตัดกันของสี

ภูเก็ตโตเร็ว กปภ.ลงทุน 400 ล้านปรับปรุงประปาบริการประชาชนและรองรับท่องเที่ยว

ภูเก็ตโตเร็ว กปภ.ลงทุน 400 ล้านปรับปรุงประปาบริการประชาชนและรองรับท่องเที่ยว

          การประปาส่วนภูมิภาค (กปภ.) เดินหน้าลงทุนปรับปรุงขยายระบบผลิต-จ่ายน้ำประปาของสถานีผลิตน้ำ 3 แห่ง ในพื้นที่ จ.ภูเก็ต ด้วยงบประมาณกว่า 400 ล้านบาท เพื่อรองรับการเติบโตของเมืองและนักท่องเที่ยวที่เพิ่มขึ้นตามแผนยุทธศาสตร์น้ำของรัฐบาล

          นายเสรี ศุภราทิตย์ ผู้ว่าการ กปภ. เปิดเผยว่า ในฐานะหน่วยงานที่รับผิดชอบสาธารณูปโภคพื้นฐานด้านน้ำประปาในส่วนภูมิภาค กปภ.ได้มีการเก็บข้อมูลและวิเคราะห์แนวโน้มพฤติกรรมการใช้น้ำ
ที่เพิ่มขึ้นอย่างมากในพื้นที่เมืองท่องเที่ยว โดยเฉพาะ จ.ภูเก็ต ซึ่งถือเป็นพื้นที่ท่องเที่ยวสำคัญของภาคใต้
ที่มีจำนวนนักท่องเที่ยวเพิ่มขึ้นทุกปี ประกอบกับการขยายตัวของชุมชน และธุรกิจด้านอสังหาริมทรัพย์ที่เติบโตอย่างก้าวกระโดดกปภ.จึงมีความจำเป็นต้องเตรียมพร้อมรองรับความต้องการ
ใช้น้ำที่เพิ่มขึ้นตามแผนยุทธศาสตร์น้ำของรัฐบาลและแก้ปัญหาการขาดแคลนน้ำในช่วงหน้าแล้ง ด้วยการลงทุนโครงการก่อสร้างปรับปรุงขยายการผลิต และจ่ายน้ำประปาของ กปภ.สาขาภูเก็ต ด้วยงบประมาณ 400 กว่าล้านบาท ซึ่งจะช่วยเพิ่มกำลังการผลิตน้ำประปาของสถานีผลิตน้ำ 3 แห่งได้แก่สถานีผลิตน้ำ
บางวาด สถานีผลิตน้ำบ้านบางโจ และสถานีผลิตน้ำแห่งใหม่ บริเวณอ่างเก็บน้ำคลองกะทะซึ่งจะใช้น้ำดิบจากอ่างเก็บน้ำคลองกะทะของกรมชลประทาน ขณะนี้การก่อสร้างคืบหน้าไปแล้วกว่า 80% คาดว่า
จะแล้วเสร็จช่วงเดือนเมษายน 2560

          ผู้ว่าการ กปภ. กล่าวเพิ่มเติมว่า หากดำเนินโครงการแล้วเสร็จ กปภ.สาขาภูเก็ตจะสามารถผลิตจ่ายน้ำประปาได้ประมาณ 137,600 ลูกบาศก์เมตรต่อวัน จากเดิม 102,000 ลูกบาศก์เมตรต่อวัน คาดว่าจะสามารถรองรับความต้องการใช้น้ำได้ทั่วถึงมากยิ่งขึ้น อีกทั้งในปีนี้มีปริมาณฝนตกลงมามาก และ กปภ.ได้เตรียมแผนรับมือกับสถานการณ์ภัยแล้งทั้งในระยะสั้นและระยะยาวไว้แล้ว จึงขอให้ชาวภูเก็ตมั่นใจได้ว่าแล้งนี้จะไม่ขาดแคลนน้ำในการอุปโภคบริโภค

เลื่อนขึ้นข้างบน