กปภ.สาขาขอนแก่น(พ) ร่วมทำโรงทานน้ำดื่มบรรจุขวดตราสัญลักษณ์ กปภ. ในงานเทศน์มหาชาติ เพื่อถวายเป็นพระราชกุศลแด่พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช (การประปาส่วนภูมิภาค)

Accessibility

Contact Menu

กปภ.สาขาขอนแก่น(พ) ร่วมทำโรงทานน้ำดื่มบรรจุขวดตราสัญลักษณ์ กปภ. ในงานเทศน์มหาชาติ เพื่อถวายเป็นพระราชกุศลแด่พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช

กปภ.สาขาขอนแก่น(พ) ร่วมทำโรงทานน้ำดื่มบรรจุขวดตราสัญลักษณ์ กปภ. ในงานเทศน์มหาชาติ เพื่อถวายเป็นพระราชกุศลแด่พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช

วันนี้ (วันศุกร์ที่ 24 มีนาคม พ.ศ. 2560) การประปาส่วนภูมิภาคสาขาขอนแก่น (ชั้นพิเศษ) นำโดยนายประทีป กุศลวัฒนะ ผู้อำนวยการสำนักปฏิบัติการ 2 รักษาการในตำแหน่งผู้จัดการการประปาส่วนภูมิภาค (ชั้นพิเศษ)สาขาขอนแก่น มอบหมายให้นางศุภางค์วดี เลวรรณ์ พนักงานการเงินและบัญชี 7 รักษาการในตำแหน่งหัวหน้างาน 8 งานลูกค้าสัมพันธ์ ร่วมทำโรงทานน้ำดื่มบรรจุขวดตราสัญลักษณ์ กปภ. จำนวน 200 ขวดพร้อมอาหารและขนม ร่วมกับหน่วยงานในสังกัดกระทรวงมหาดไทย ในงานเทศน์มหาชาติ เพื่อถวายเป็นพระราชกุศลแด่พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช ระหว่างวันที่ 23 - 25 มีนาคม 2560 ณ พุทธมณฑลอีสานจังหวัดขอนแก่น

เลื่อนขึ้นข้างบน