กปภ. จับมือ 2 บริษัทญี่ปุ่น นำร่องการบำบัดน้ำใต้ดินด้วยเทคโนโลยี (การประปาส่วนภูมิภาค)

Accessibility

Top Menu

  • สำหรับพนักงาน
  • แผนผังเว็บไซต์
  • ขนาดตัวอักษร:

  • ความตัดกันของสี:

กปภ. จับมือ 2 บริษัทญี่ปุ่น นำร่องการบำบัดน้ำใต้ดินด้วยเทคโนโลยี

05 เมษายน 2560


กปภ. จับมือ 2 บริษัทญี่ปุ่น นำร่องการบำบัดน้ำใต้ดินด้วยเทคโนโลยี

              การประปาส่วนภูมิภาค (กปภ.) จับมือบริษัทนากาโอกะ อินเตอร์เนชั่นแนล คอร์ปอเรชั่น จำกัดและบริษัทมิตซุยแพลนท์ แอนด์ ซิสเตมส์ จำกัด ร่วมกันดำเนินโครงการนำร่องในการบำบัดน้ำใต้ดิน โดยใช้เทคโนโลยีที่มีความปลอดภัยต่อสุขภาพของผู้บริโภค ลดต้นทุน และไม่ทำลายสิ่งแวดล้อม โดยจะมีพิธีลงนามในหนังสือแสดงเจตจำนงในวันพุธที่ 5 เมษายน 2560 เวลา 14.00 น. ณ ห้องประชุมชั้น 2 อาคารประปาวิวัฒน์ กปภ.สำนักงานใหญ่

             นายเสรี ศุภราทิตย์ ผู้ว่าการ กปภ. เปิดเผยว่าทรัพยากรน้ำ คือ องค์ประกอบสำคัญที่ขับเคลื่อนระบบสาธารณูปโภคด้านน้ำประปาของประเทศไทย โดย กปภ. ซึ่งได้รับมอบหมายให้เป็นผู้บริหารการผลิตจ่ายน้ำประปาเพื่อการอุปโภคบริโภคของประชาชน มีหน้าที่สำรวจ จัดหาแหล่งน้ำดิบ ตลอดจนตรวจสอบคุณภาพน้ำดิบที่นำมาใช้ผลิตน้ำประปาให้มั่นใจว่าอยู่ในสภาพที่สะอาดและปลอดภัยต่อผู้บริโภคดังนั้น กปภ. จึงริเริ่มโครงการนำร่องในการบำบัดน้ำใต้ดินร่วมกับบริษัทนากาโอกะ อินเตอร์เนชั่นแนล คอร์ปอเรชั่น จำกัด และบริษัทมิตซุยแพลนท์ แอนด์ ซิสเตมส์ จำกัด จากประเทศญี่ปุ่นเพื่อศึกษาการบำบัดน้ำใต้ดินที่มีสารปนเปื้อนจำพวกเหล็ก แมงกานีส สารหนู และแอมโมเนียสูง โดยใช้เทคโนโลยีที่ได้รับการยอมรับและใช้สำหรับระบบบำบัดในประเทศสหรัฐอเมริกาและญี่ปุ่น ซึ่งมีความปลอดภัยต่อสุขภาพของผู้บริโภค ลดต้นทุน และไม่ทิ้งสารเคมีที่ทำลายสิ่งแวดล้อม โดยจะติดตั้งระบบนำร่องบำบัดน้ำใต้ดินที่บ่อน้ำบาดาล หน่วยบริการศรีนคร กปภ.สาขาสวรรคโลก จังหวัดสุโขทัย

             ผู้ว่าการ กปภ.กล่าวเพิ่มเติมว่า โครงการดังกล่าวจะช่วยพัฒนาระบบสาธารณูปโภคด้านน้ำของประเทศไทยให้มีศักยภาพเพิ่มมากขึ้น ควบคู่กับการพัฒนาความรู้ความเชี่ยวชาญให้กับบุคลากรที่ดูแลการผลิตน้ำประปา โดยมีเป้าหมายที่จะสร้างความยั่งยืนให้กับทรัพยากรน้ำและมีคุณภาพความปลอดภัย  ต่อสุขอนามัยของประชาชน

 
เลื่อนขึ้นข้างบน