กปภ. พร้อมบริการน้ำประปารองรับสงกรานต์ เน้นเล่นอย่างประหยัด ไม่ขัดประเพณี (การประปาส่วนภูมิภาค)

Accessibility

Contact Menu

ความตัดกันของสี

กปภ. พร้อมบริการน้ำประปารองรับสงกรานต์ เน้นเล่นอย่างประหยัด ไม่ขัดประเพณี

กปภ. พร้อมบริการน้ำประปารองรับสงกรานต์ เน้นเล่นอย่างประหยัด ไม่ขัดประเพณี

การประปาส่วนภูมิภาค (กปภ.) พร้อมให้บริการน้ำประปาให้แก่ประชาชนทั่วประเทศและเตรียมมาตรการรับมือภัยแล้งไว้พร้อมแล้ว ขอความร่วมมือใช้น้ำเล่นสงกรานต์อย่างประหยัดไม่ขัดประเพณีอันดีงาม

             นายเสรี ศุภราทิตย์ ผู้ว่าการการประปาส่วนภูมิภาค (กปภ.) กล่าวว่า กปภ. พร้อมทำงานต่อเนื่องยืนยันการจ่ายน้ำประปาของ กปภ. 234 สาขาทั่วประเทศ ยังคงให้บริการน้ำตามปกติ โดยเฉพาะในช่วงเทศกาลสงกรานต์ที่กำลังจะมาถึง กปภ. มีความยินดีเข้าร่วมสืบสานประเพณีสงกรานต์ ตามนโยบายของ พล.อ.ประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรีและหัวหน้ารักษาความสงบแห่งชาติ ให้ร่วมกันสานต่อประเพณีสงกรานต์แบบไทยให้คงอยู่คู่บ้านคู่เมืองตลอดไป โดยจัดเตรียมจุดบริการน้ำท่อธารให้แก่ประชาชนตามแหล่งท่องเที่ยวสำคัญหลายพื้นที่ เช่น เชียงใหม่ ขอนแก่น พัทยา เป็นต้น และเตรียมความพร้อมในการผลิตจ่ายน้ำประปาให้บริการแก่ผู้ใช้น้ำ ทั้งนี้ กปภ. ขอให้ประชาชนเล่นน้ำสงกรานต์ด้วยความสุภาพ เพื่อเป็นการอนุรักษ์ประเพณีและวัฒนธรรมที่ดีงามของประเทศไทย สำหรับพื้นที่ที่มีความเสี่ยงที่จะเกิดภัยแล้ง กปภ. จะดูแลเฝ้าระวังแหล่งน้ำดิบ และมีมาตรการในการดำเนินการรับมือภัยแล้งอย่างเต็มที่ ทั้งนี้เพื่อผลิตน้ำประปาที่สะอาดได้มาตรฐานส่งจ่ายบริการให้แก่ประชาชนได้อย่างต่อเนื่อง

             ผู้ว่าการ กปภ.กล่าวเพิ่มเติมว่า ขอให้ประชาชนช่วยกันใช้น้ำอย่างประหยัด เพื่อให้มีน้ำเหลือใช้เพียงพอสำหรับฤดูแล้ง ทั้งนี้หากลูกค้าพบเห็นท่อประปาแตกรั่ว น้ำประปาไม่ไหลหรือไหลอ่อน สามารถติดต่อได้ที่ PWA Contact Center โทร. 1662

เลื่อนขึ้นข้างบน