กปภ.ย้ำเดินตามนโยบายรัฐบาล กักเก็บน้ำลดปัญหาขาดน้ำประปา พร้อมช่วยเหลือประชาชนในพื้นที่ขาดแคลนน้ำ (การประปาส่วนภูมิภาค)

Accessibility

Contact Menu

ความตัดกันของสี

กปภ.ย้ำเดินตามนโยบายรัฐบาล กักเก็บน้ำลดปัญหาขาดน้ำประปา พร้อมช่วยเหลือประชาชนในพื้นที่ขาดแคลนน้ำ

กปภ.ย้ำเดินตามนโยบายรัฐบาล กักเก็บน้ำลดปัญหาขาดน้ำประปา พร้อมช่วยเหลือประชาชนในพื้นที่ขาดแคลนน้ำ

          การประปาส่วนภูมิภาค (กปภ.) ยึดแนวทางนโยบายรัฐบาลให้กักเก็บน้ำเตรียมรับมือภัยแล้งปัจจุบัน กปภ.ทุกสาขาทั่วประเทศยังคงจ่ายน้ำเต็มเวลาตามปกติ ย้ำชัด พร้อมให้ความช่วยเหลือชุมชนนอกพื้นที่ให้บริการที่ประสบปัญหาขาดแคลนน้ำ

          นายเสรี ศุภราทิตย์ ผู้ว่าการ กปภ.เปิดเผยว่า สำหรับสถานการณ์ของปริมาณน้ำในปัจจุบันนั้นประชาชนทั่วประเทศโดยเฉพาะในพื้นที่ให้บริการของ กปภ.มั่นใจได้ว่า มีน้ำประปาใช้เพื่อการอุปโภคบริโภคได้อย่างต่อเนื่องแน่นอน เนื่องจากมีน้ำต้นทุนจากปี 2559 อยู่กว่า 9,000 ล้านลูกบาศก์เมตร และไม่มี กปภ.สาขาใดที่หยุดผลิตน้ำประปา ลดแรงดันหรือจ่ายน้ำเป็นเวลาเลย อย่างไรก็ตาม คาดว่าในช่วงเดือนสิงหาคม-ตุลาคม 2560ประเทศไทยจะประสบภัยแล้งจากปรากฏการณ์เอลนีโญ กปภ.จึงได้นำแนวทางและนโยบายของรัฐบาลโดยกำชับให้ กปภ. 234 สาขาทั่วประเทศเร่งสูบน้ำเข้าบ่อหรืออ่างเก็บน้ำที่เป็นน้ำต้นทุนของ กปภ. เพื่อกักเก็บไว้สำหรับผลิตน้ำประปาให้ได้มากที่สุด นอกจากนี้ กระทรวงมหาดไทยยังได้สั่งการให้ กปภ.บูรณาการร่วมกับกรมทรัพยากรน้ำ กรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย และกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นในการจัดหาแหล่งน้ำต้นทุน ตลอดจนสั่งการให้ กปภ.เข้าไปช่วยเหลือชุมชนที่อยู่ใกล้กับพื้นที่ของ กปภ. แต่ขาดระบบประปาและขาดแคลนน้ำในการอุปโภคบริโภค โดย กปภ.จะจัดรถน้ำไปแจกจ่ายหรือให้หน่วยงานนำรถมาบรรทุกน้ำไปแจกจ่ายให้ประชาชน

          นายเสรี ศุภราทิตย์ กล่าวเพิ่มเติมว่า กปภ.ต้องขอความร่วมมือประชาชนในการใช้น้ำอย่างประหยัด รู้คุณค่า และควรจัดเตรียมภาชนะเพื่อเก็บสำรองน้ำไว้ใช้ รวมทั้งตรวจสอบระบบท่อประปาภายในบ้านมิให้มีการรั่วไหลด้วย หากไม่ได้รับความสะดวกในการใช้บริการจาก กปภ.ไม่ว่ากรณีใด ๆ สามารถแจ้งได้ที่ PWA Contact Center โทร. 1662

เลื่อนขึ้นข้างบน