กปภ. บริการน้ำประปา ยกระดับคุณภาพชีวิตชาวตำบลพระยืน (การประปาส่วนภูมิภาค)

Accessibility

Contact Menu

ความตัดกันของสี

กปภ. บริการน้ำประปา ยกระดับคุณภาพชีวิตชาวตำบลพระยืน

กปภ. บริการน้ำประปา ยกระดับคุณภาพชีวิตชาวตำบลพระยืน

             การประปาส่วนภูมิภาค (กปภ.) บูรณาการร่วมกับเทศบาลตำบลพระยืนในการแก้ไขวิกฤติภัยแล้งต่อเนื่อง โดยขยายเขตการบริการน้ำประปา กปภ. ไปยังตำบลพระยืน อำเภอพระยืน จังหวัดขอนแก่น เพื่อยกระดับคุณภาพชีวิตประชาชนกว่า 1,000 ราย ด้วยน้ำสะอาดมาตรฐานองค์การอนามัยโลก

             นายเสรี ศุภราทิตย์ ผู้ว่าการการประปาส่วนภูมิภาค (กปภ.) กล่าวว่า ในปี 2560 กปภ. ได้รับมอบหมายภารกิจสำคัญจากรัฐบาลให้เร่งรัดการขยายเขตจำหน่ายน้ำประปาไปยังพื้นที่ขาดแคลนน้ำสะอาด เพื่อลดช่องว่างความเหลื่อมล้ำในการเข้าถึงระบบสาธารณูปโภคด้านน้ำประปาให้มากที่สุด ดังนั้น กปภ. จึงมีความยินดีและพร้อมร่วมมือกับองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นต่าง ๆ ที่ต้องการให้ กปภ. เข้าไปดูแลระบบประปา พร้อมบริหารจัดการด้านการบริการน้ำประปาแก่ประชาชน ล่าสุด กปภ. ร่วมมือกับเทศบาลตำบลพระยืน อำเภอพระยืน จังหวัดขอนแก่น จัดการแก้ไขปัญหาวิกฤติภัยแล้งต่อเนื่องเนื่องจากในปี 2556 เทศบาลตำบลพระยืน อำเภอพระยืน จังหวัดขอนแก่น ประสบปัญหาภัยแล้งรุนแรงและมีความจำเป็น  ต้องหยุดผลิตน้ำประปานานกว่า 4 เดือนทำให้ประชาชนและหน่วยงานในพื้นที่ได้รับความเดือดร้อน จึงประสานมายัง กปภ.สาขาขอนแก่น เพื่อรับความช่วยเหลือพร้อมร่วมกันวางแผนแก้ไขปัญหาการขาดแคลนน้ำอุปโภคบริโภคอย่างยั่งยืน กปภ. จึงจัดทำโครงการปรับปรุงกิจการประปาภายหลังการรับโอน ปีงบประมาณ 2559 วงเงิน 57.352 ล้านบาท พร้อมดำเนินการปรับปรุงระบบประปาจนกระทั่งมีการรับมอบทรัพย์สินจากเทศบาลตำบลพระยืนและเปิดจ่ายน้ำให้ประชาชนอย่างเป็นทางการไป เมื่อวันที่ 19 เมษายน 2560

           นายประทีป กุศลวัฒนะ ผู้อำนวยการสำนักปฏิบัติการ 2 รักษาการในตำแหน่งผู้จัดการ กปภ.สาขาขอนแก่น กล่าวเพิ่มเติมว่า ปัจจุบัน กปภ.สาขาขอนแก่น ให้บริการน้ำประปาครอบคลุมพื้นที่เทศบาลนครขอนแก่น เทศบาลตำบลพระลับ เทศบาลตำบลบ้านเป็ด เทศบาลตำบลเมืองเก่า เทศบาลตำบลท่าพระ เทศบาลเมืองบ้านทุ่ม เทศบาลตำบลสำราญ เทศบาลเมืองศิลา อบต.บ้านหว้า อบต.แดงใหญ่ และ อบต.บึงเนียม อำเภอเมืองขอนแก่น  มีผู้ใช้น้ำรวมกว่า 97,000 ราย และล่าสุด กปภ.สาขาขอนแก่น ได้รับโอนกิจการประปาจากเทศบาลตำบลพระยืน อำเภอพระยืน พร้อมผู้ใช้น้ำอีกประมาณ 1,000 ราย ซึ่ง กปภ.สาขาขอนแก่น ขอให้ความมั่นใจแก่ประชาชน    ในพื้นที่ให้บริการว่าสามารถเป็นที่พึ่งด้านน้ำอุปโภคบริโภคได้อย่างแน่นอน ทั้งนี้ หากลูกค้าไม่ได้รับความสะดวก ในการใช้บริการน้ำประปาของ กปภ.สาขาขอนแก่น สามารถติดต่อได้ที่เบอร์โทรศัพท์ 0 4322 8313, 0 4322 4022, 0 4322 1218 หรือ PWA Contact Center โทร. 1662

เลื่อนขึ้นข้างบน