กปภ.มั่นใจน้ำประปาได้มาตรฐาน คลอรีนเพียงพอทั่วประเทศ (การประปาส่วนภูมิภาค)

Accessibility

Contact Menu

ความตัดกันของสี

กปภ.มั่นใจน้ำประปาได้มาตรฐาน คลอรีนเพียงพอทั่วประเทศ

กปภ.มั่นใจน้ำประปาได้มาตรฐาน คลอรีนเพียงพอทั่วประเทศ

            การประปาส่วนภูมิภาค (กปภ.) ยืนยันจุดยืนดำเนินงานโดยยึดมาตรฐานองค์การอนามัยโลก เพื่อให้ประชาชนมีน้ำสะอาดเพื่อการอุปโภคบริโภค ควบคู่ไปกับตรวจสอบค่าคลอรีนคงเหลือในน้ำประปาตั้งแต่ต้นทางผลิตจนถึงก๊อกน้ำในบ้านเรือนอย่างสม่ำเสมอ แนะนำผู้ใดตรวจพบค่าคลอรีนต่ำกว่ามาตรฐานให้เร่งรุดแจ้ง กปภ.สาขาในพื้นที่หรือช่องทางติดต่อ กปภ.โดยตรงให้เข้าไปตรวจสอบ ซึ่งจะสะดวกกว่าแจ้งทางช่องทางอื่น

          นายธงชัย ระยะกุญชร โฆษก กปภ.เปิดเผยว่า ในกรณีที่ นายวิลาศ จันทร์พิทักษ์ อดีต ส.ส.กทม. พรรคประชาธิปัตย์ ได้แถลงข่าวกล่าวหา กปภ.ในประเด็นการผลิตน้ำประปาโดยไม่มีคลอรีนผสมนั้น กปภ.  ขอเรียนให้ทราบข้อเท็จจริงว่า การผลิตน้ำประปาของ กปภ. เป็นไปตามมาตรฐานองค์การอนามัยโลก (WHO) โดยที่ กปภ.ทั้ง 234 สาขาทั่วประเทศมีการควบคุมการจัดซื้อคลอรีนและสารส้มอย่างเพียงพอต่อการผลิตน้ำประปาให้สอดคล้องกับสภาพน้ำดิบที่เปลี่ยนแปลงตามฤดูกาลและสภาพแวดล้อม นอกจากนี้ กปภ.มิได้เพิกเฉยหรือนิ่งนอนใจในการสอบสวนกรณีทุจริต ได้มีการแต่งตั้งคณะกรรมการสอบข้อเท็จจริง คณะกรรมการสอบหาผู้รับผิดทางละเมิด คณะกรรมการสอบวินัย ตามขั้นตอนระเบียบข้อบังคับ กปภ. โดยได้มีคำสั่งลงโทษพนักงานที่กระทำความผิดแล้ว นอกจากนี้ บางกรณีอยู่ในขั้นตอนการตรวจสอบจากหน่วยงานภายนอก เช่น สตง. ปปช. เป็นต้น ดังนั้น ขอยืนยันว่า กปภ.เป็นองค์กรที่โปร่งใส ตรวจสอบได้ รวมถึงมีความมั่นคงและ    มีเสถียรภาพทางการเงินในระยะยาว เนื่องจากมีโอกาสเติบโตได้อย่างต่อเนื่อง แม้ว่าจะมีข้อบ่งชี้ปัญหาสภาพคล่องทางการเงินอยู่บ้าง แต่ด้วยมาตรการประหยัดรายจ่ายเพิ่มรายได้ที่ กปภ.นำมาใช้ ส่งผลให้สถานการณ์คลี่คลายไปในทางที่ดีขึ้นโดยลำดับ

          นายปราโมทย์ ฉันทะ ประธานชมรมผู้จัดการ กปภ. กล่าวเพิ่มเติมว่า กปภ. 234 สาขาทั่วประเทศ มีความมุ่งมั่นในการพัฒนาทั้งการผลิตและการบริการน้ำประปาเพื่อให้ได้รับการรับรองมาตรฐานสากล โดยเฉพาะอย่างยิ่งด้านการควบคุมคุณภาพน้ำ เพื่อให้ผู้ใช้น้ำเกิดความเชื่อมั่นในคุณภาพน้ำประปาที่สะอาด  อยู่ในเกณฑ์มาตรฐาน ตลอดจนมีสุขภาพที่ดีจากการได้อุปโภคบริโภคน้ำประปาของ กปภ. 

เลื่อนขึ้นข้างบน