กปภ. ยืนยันปีนี้ไม่ประสบปัญหาภัยแล้งแน่นอน (การประปาส่วนภูมิภาค)

Accessibility

Contact Menu

ความตัดกันของสี

กปภ. ยืนยันปีนี้ไม่ประสบปัญหาภัยแล้งแน่นอน

กปภ. ยืนยันปีนี้ไม่ประสบปัญหาภัยแล้งแน่นอน

        การประปาส่วนภูมิภาค (กปภ.) ยืนยัน ปี 2560 ไม่ประสบปัญหาภัยแล้ง พร้อมกักเก็บน้ำดิบที่ใช้ในการผลิตน้ำประปาเตรียมพร้อมใช้ในยามขาดแคลนตามนโยบายรัฐบาล

        นายเสรี ศุภราทิตย์ ผู้ว่าการ กปภ.เปิดเผยว่าจากข้อมูลปริมาณน้ำต้นทุนในปี 2559 และข้อมูลปริมาณฝนที่จะตกเป็นบริเวณกว้างในปีนี้ กปภ. มั่นใจว่าจะมีน้ำประปาใช้เพื่อการอุปโภคบริโภคได้อย่างต่อเนื่องแน่นอน เนื่องจากในช่วงที่ผ่านมา ไม่มี กปภ.สาขาใดที่หยุดผลิตน้ำประปา ลดแรงดันหรือจ่ายน้ำเป็นเวลาเลย ทั้งนี้ ได้นำแนวทางและนโยบายของรัฐบาลมาบูรณาการการทำงาน โดยกำชับให้ กปภ. 234 สาขาทั่วประเทศ เร่งสูบน้ำเข้าบ่อหรืออ่างเก็บน้ำที่เป็นน้ำต้นทุนของ กปภ. เพื่อกักเก็บไว้สำหรับผลิตน้ำประปาให้ได้มากที่สุด พร้อมทั้งสำรวจแหล่งน้ำสำรองในแต่ละพื้นที่ เช่น อ่างเก็บน้ำ สระ หนอง บึง ฯลฯ ทั้งที่เป็นส่วนของเอกชน สาธารณะหรือหน่วยงานอื่น ๆ ที่สามารถนำมาใช้เป็นแหล่งน้ำดิบในการผลิตน้ำประปาได้ โดยให้เก็บข้อมูลอย่างละเอียด ทั้งในส่วนของความจุแหล่งน้ำ คุณภาพน้ำเบื้องต้น เพื่อนำไปใช้วางแผนบริหารจัดการน้ำต่อไป

          ผู้ว่าการ กปภ.กล่าวเพิ่มเติมว่า กปภ. มีมาตรการและเตรียมพร้อมรับมือกับปัญหาภัยแล้ง เพื่อรองรับสถานการณ์ภัยแล้งที่อาจเกิดขึ้นอย่างมีประสิทธิภาพ โดยได้ประสานแลกเปลี่ยนข้อมูลสถานการณ์น้ำร่วมกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องอยู่เสมอ ดังนั้น ขอให้ประชาชนมั่นใจได้ว่า กปภ. จะดำเนินการผลิตน้ำประปาที่สะอาด ปลอดภัย ส่งจ่ายให้ประชาชนอย่างเต็มความสามารถ ทั้งนี้ กปภ. ต้องขอความร่วมมือประชาชนในการใช้น้ำอย่างประหยัด รู้คุณค่า และควรจัดเตรียมภาชนะเพื่อเก็บสำรองน้ำไว้ใช้ รวมทั้งตรวจสอบระบบท่อประปาภายในบ้านมิให้มีการรั่วไหลด้วย หากไม่ได้รับความสะดวกในการใช้บริการจากการประปาไม่ว่ากรณีใด ๆ สามารถแจ้งได้ที่ PWA Contact Center โทร. 1662

เลื่อนขึ้นข้างบน