กปภ. ทุ่มงบกว่า 30 ล้านบาท ให้บริการน้ำประปาในพื้นที่ตำบลหนองแวง (การประปาส่วนภูมิภาค)

Accessibility

Contact Menu

กปภ. ทุ่มงบกว่า 30 ล้านบาท ให้บริการน้ำประปาในพื้นที่ตำบลหนองแวง

กปภ. ทุ่มงบกว่า 30 ล้านบาท ให้บริการน้ำประปาในพื้นที่ตำบลหนองแวง

          การประปาส่วนภูมิภาค (กปภ.)ขยายเขตจำหน่ายน้ำประปาไปในพื้นที่ตำบลหนองแวง อำเภอพระยืน จังหวัดขอนแก่นเพื่อลดความเหลื่อมล้ำการเข้าถึงน้ำประปาสะอาดในการใช้สำหรับการอุปโภคบริโภค อีกทั้งยังเป็นการช่วยแก้ไขปัญหาการขาดแคลนน้ำในช่วงหน้าแล้งอีกด้วย

          นายเสรี ศุภราทิตย์ ผู้ว่าการ กปภ. เปิดเผยว่าน้ำประปาเป็นสาธารณูปโภคขั้นพื้นฐานที่รัฐบาลมีนโยบายให้ทั่วทุกพื้นที่ประชาชนจะต้องมีน้ำประปาที่สะอาดไว้ใช้สำหรับอุปโภคบริโภค กปภ.จึงพร้อมขยายเขตบริการจำหน่ายน้ำประปาให้ประชาชนได้สามารถเข้าถึงให้ได้มากที่สุดและยินดีที่จะให้ความร่วมมือกับหน่วยงานในท้องถิ่นในงานบริการน้ำประปา ล่าสุด กปภ. ได้ขยายเขตจำหน่ายน้ำประปาไปในพื้นที่เขตองค์การบริหารส่วนตำบลหนองแวง (อบต.หนองแวง) อำเภอพระยืน จังหวัดขอนแก่น จำนวน 8 หมู่บ้าน ซึ่งมีประชาชนอยู่ 1,350 ครัวเรือน ที่ประสบปัญหาขาดแคลนน้ำอุปโภคและบริโภค โดย กปภ. ได้ดำเนินการวางท่อตั้งแต่เดือนกุมภาพันธ์แล้วเสร็จเดือนธันวาคม 2559 ใช้งบประมาณไปกว่า 30 ล้านบาท ทั้งนี้ หากพื้นที่ใดที่ประสบปัญหาภัยแล้งหรือขาดแคลนน้ำประปาสะอาดใช้ในการอุปโภคบริโภคสามารถติดต่อได้ที่ กปภ.สาขา ที่ใกล้ที่สุด เพื่อวางแผนในการช่วยเหลือและแก้ไขปัญหาต่อไป

          นายประทีป กุศลวัฒนะ ผู้อำนวยการสำนักปฏิบัติการ 2 รักษาการในตำแหน่งผู้จัดการ กปภ.สาขาขอนแก่น กล่าวเพิ่มเติมว่า ขณะนี้ กปภ.สาขาขอนแก่น กำลังอยู่ในระหว่างการรับคำร้องขอติดตั้งและทำสัญญาผู้ใช้น้ำรายใหม่ และจะสามารถเริ่มให้บริการน้ำประปาในพื้นที่ 8 หมู่บ้านในเดือนมิถุนายน 2560 ซึ่งสามารถยื่นขอติดตั้งประปาได้ที่ อบต.หนองแวง และ กปภ.สาขาขอนแก่นในเวลาทำการ 08.30-16.30 น. ทั้งนี้ หากลูกค้าไม่ได้รับความสะดวก ในการใช้บริการน้ำประปาของ กปภ.สาขาขอนแก่น สามารถติดต่อได้ที่เบอร์โทรศัพท์ 0 4322 8313, 0 4322 4022, 0 4322 1218หรือ PWA Contact Center โทร. 1662

เลื่อนขึ้นข้างบน