กปภ. ต้อนรับ กปน. ดูงานน้ำสูญเสีย (การประปาส่วนภูมิภาค)

Accessibility

Contact Menu

กปภ. ต้อนรับ กปน. ดูงานน้ำสูญเสีย

กปภ. ต้อนรับ กปน. ดูงานน้ำสูญเสีย

นายหลักชัย พัฒนเจริญ ผู้อำนวยการการประปาส่วนภูมิภาค (กปภ.)เขต 9ให้การต้อนรับนายสมบูรณ์ สุนันทพงศ์ศักดิ์ รองผู้ว่าการ (บริการตะวันตก) การประปานครหลวง (กปน.) พร้อมคณะ ในการศึกษาดูงานกระบวนการลดน้ำสูญเสีย วิธีการดำเนินงานของสถานีผลิตน้ำในด้านต่างๆ พร้อมเยี่ยมชมการผลิตน้ำประปาที่สถานีผลิตน้ำแม่แฝก กปภ.สาขาเชียงใหม่ เมื่อวันที่ 19 พฤษภาคม 2560

เลื่อนขึ้นข้างบน