กปภ. เดินหน้า หลัง ครม. อนุมัติปรับปรุงขยายระบบประปา กปภ.กาญจนบุรี-นครพนม (การประปาส่วนภูมิภาค)

Accessibility

Contact Menu

กปภ. เดินหน้า หลัง ครม. อนุมัติปรับปรุงขยายระบบประปา กปภ.กาญจนบุรี-นครพนม

กปภ. เดินหน้า หลัง ครม. อนุมัติปรับปรุงขยายระบบประปา กปภ.กาญจนบุรี-นครพนม

         

          การประปาส่วนภูมิภาค (กปภ.) เดินหน้าโครงการปรับปรุงขยายระบบประปา กปภ.สาขากาญจนบุรี และ กปภ.สาขานครพนม โดยเพิ่มเติมเสริมส่วนกำลังการผลิตน้ำประปา พร้อมทั้งแก้ไขปัญหาการขาดแคลนน้ำในช่วงหน้าแล้ง เตรียมรองรับพื้นที่เขตเศรษฐกิจพิเศษ

          นายเสรี ศุภราทิตย์ ผู้ว่าการ กปภ. เปิดเผยว่าเมื่อวันที่ 16 พฤษภาคม 2560 ที่ผ่านมาครม. มีมติเห็นชอบให้ กปภ. ดำเนินโครงการเพื่อพัฒนาปี 2560 จำนวน 6 โครงการ โดยเป็นโครงการปรับปรุงขยายเพื่อรองรับเขตพัฒนาเศรษฐกิจพิเศษ จำนวน 2 โครงการ คือในพื้นที่รับผิดชอบของ กปภ.สาขากาญจนบุรี ซึ่งต้องขยายเขตจำหน่ายน้ำประปาเพิ่มเติมกำลังการผลิตและระบบการส่งจ่ายน้ำให้ทั่วถึง โดยจะดำเนินการก่อสร้างระบบผลิตน้ำ200 ลบ.ม./ชม. โรงสูบน้ำแรงต่ำและวางท่อส่งน้ำดิบ 0.5 กม. จากแม่น้ำแควน้อย รวมถึงก่อสร้างสถานีจ่ายน้ำพร้อมปรับปรุงระบบจ่ายน้ำ โดยวางท่อส่งน้ำ 31 กม. และท่อจ่ายน้ำระยะทาง 24 กม. ใช้งบประมาณกว่า 288 ล้านบาทและอีกหนึ่งโครงการในพื้นที่รับผิดชอบของ กปภ.สาขานครพนม โดยจะดำเนินการก่อสร้างโรงกรองน้ำขนาดกำลังการผลิต 200 ลบ.ม./ชม. โรงสูบน้ำแรงต่ำและวางท่อส่งน้ำดิบ 10 กม. จากแม่น้ำโขง รวมถึงก่อสร้างสถานีจ่ายน้ำพร้อมปรับปรุงระบบจ่ายน้ำ โดยวางท่อส่งน้ำ 1.6 กม.ใช้งบประมาณกว่า 76 ล้านบาท

          นายเสรี ศุภราทิตย์ ผู้ว่าการ กปภ. กล่าวเพิ่มเติมว่า ทั้ง 2 โครงการดังกล่าว เมื่อก่อสร้างแล้วเสร็จจะสามารถรองรับการขยายตัวทางเศรษฐกิจและสังคมในอีก 10 ปีข้างหน้าและยังช่วยสร้างความเชื่อมั่นให้กับนักลงทุนได้เป็นอย่างดี เป็นการเพิ่มขีดความสามารถของประเทศในการแข่งขันทางด้านเศรษฐกิจต่อไป

เลื่อนขึ้นข้างบน