กปภ.สาขากำแพงเพชร บริการเชิงรุกอำนวยความสะดวกให้กับพี่น้องประชาชน ลงพื้นที่รับชำระค่าน้ำประปา ค่าติดตั้งประปา พร้อมขอติดตั้งประปาใหม่ (นอกสถานที่) เป็นประจำทุกเดือน ทุกหน่วยบริการของ กปภ. สาขากำแพงเพชร สร้างความประทับใจให้กับผู้ใช้น้ำเป็นอย่างมาก (การประปาส่วนภูมิภาค)

Accessibility

Contact Menu

กปภ.สาขากำแพงเพชร บริการเชิงรุกอำนวยความสะดวกให้กับพี่น้องประชาชน ลงพื้นที่รับชำระค่าน้ำประปา ค่าติดตั้งประปา พร้อมขอติดตั้งประปาใหม่ (นอกสถานที่) เป็นประจำทุกเดือน ทุกหน่วยบริการของ กปภ. สาขากำแพงเพชร สร้างความประทับใจให้กับผู้ใช้น้ำเป็นอย่างมาก

กปภ.สาขากำแพงเพชร บริการเชิงรุกอำนวยความสะดวกให้กับพี่น้องประชาชน ลงพื้นที่รับชำระค่าน้ำประปา ค่าติดตั้งประปา พร้อมขอติดตั้งประปาใหม่ (นอกสถานที่) เป็นประจำทุกเดือน ทุกหน่วยบริการของ กปภ. สาขากำแพงเพชร สร้างความประทับใจให้กับผู้ใช้น้ำเป็นอย่างมาก

      กปภ.สาขากำแพงเพชร นำโดย นายสมชัย ทุมมณี ผจก.กปภ.สาขากำแพงเพชร มอบหมายให้พนักงานในสังกัดออกหน่วยให้บริการรับชำระค่าน้ำประปา ค่าติดตั้งประปา พร้อมรับติดตั้งประปาใหม่ (นอกสถานที่) เพื่ออำนวยความสะดวกให้กับประชาชน โดยมีกำหนดออกให้บริการเป็นประจำทุกเดือน ทุกหน่วยบริการในพื้นที่ความรับผิดชอบของ กปภ.สาขากำแพงเพชร ตั้งแต่เวลา 08.30 – 13.00 .ดังนี้.-

     1. หน่วยบริการคลองน้ำไหล รับชำระค่าน้ำประปา (นอกถานที่) ณ หน่วยบริการคลองน้ำไหล และ ป้อมตำรวจคลองลาน อ.คลองลาน จ.กำแพงเพชร

     2. หน่วยบริการลานกระบือ รับชำระค่าน้ำประปา (นอกถานที่) ณ วัดแก้วสุริฉายด์ อำเภอลานกระบือ จังหวัดกำแพงเพชร

     3. ที่ว่าการอำเภอพรานกระต่าย อ.พรานกระต่าย จ.กำแพงเพชร

 

        โดยในวันนี้ ( 15 มิถุนายน 2560) นายสมชัย ทุมมณี ผจก.กปภ.สาขากำแพงเพชร ได้มอบหมายให้พนักงานในสังกัด ลงพื้นที่ออกหน่วยให้บริการรับชำระค่าน้ำประปา ค่าติดตั้งประปา พร้อมรับติดตั้งประปาใหม่ (นอกสถานที่) ในวันที่ 15-16 มิถุนายน 2560 ตั้งแต่เวลา 08.30 – 16.30 . ณ วัดแก้วสุริฉายด์ อำเภอลานกระบือ จังหวัดกำแพงเพชร ซึ่งมีประชาชนมาขอรับบริการจำนวนมาก โดยประชาชนที่มาติดต่อขอรับบริการจะได้รับความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับการขอติดตั้งประปาใหม่ อัตราค่าน้ำ วิธีการประหยัดน้ำ ซึ่งนับว่าเป็นการสร้างความสัมพันธ์ที่ดีให้กับลูกค้า อีกทั้งยังสร้างความประทับใจให้กับผู้ใช้น้ำอีกด้วย

 

      ทั้งนี้ กปภ.สาขากำแพงเพชร ได้ดำเนินการออกหน่วยให้บริการรับชำระค่าน้ำประปา ค่าติดตั้งประปา พร้อมรับติดตั้งประปาใหม่ (นอกสถานที่) ตั้งแต่เดือนมีนาคม 2560 แล้ว ซึ่งได้รับผลตอบรับเป็นอย่างดีโดยเฉพาะหน่วยบริการลานกระบือ ในส่วนบางพื้นที่จะได้เร่งประชาสัมพันธ์ให้กับผู้นำชุมชนต่อไป 

เลื่อนขึ้นข้างบน