กปภ.สาขาศรีสงคราม ร่วมกับจังหวัดนครพนม จัดกิจกรรมในโครงการ จังหวัดเคลื่อนที่ “บำบัดทุกข์ บำรุงสุข สร้างรอยยิ้มให้ประชาชน” ประจำเดือนมิถุนายน ๒๕๖๐ (การประปาส่วนภูมิภาค)

Accessibility

Contact Menu

กปภ.สาขาศรีสงคราม ร่วมกับจังหวัดนครพนม จัดกิจกรรมในโครงการ จังหวัดเคลื่อนที่ “บำบัดทุกข์ บำรุงสุข สร้างรอยยิ้มให้ประชาชน” ประจำเดือนมิถุนายน ๒๕๖๐

กปภ.สาขาศรีสงคราม ร่วมกับจังหวัดนครพนม จัดกิจกรรมในโครงการ จังหวัดเคลื่อนที่ “บำบัดทุกข์ บำรุงสุข สร้างรอยยิ้มให้ประชาชน” ประจำเดือนมิถุนายน ๒๕๖๐

     เมื่อวันที่ ๑๕ มิถุนายน ๒๕๖๐ การประปาส่วนภูมิภาคสาขาศรีสงคราม นำโดยนางยุพาพิชญ์ กล้าหาญ ผู้จัดการ กปภ.สาขาศรีสงคราม พร้อมด้วยหัวหน้างาน พนักงานและลูกจ้างในสังกัด ร่วมกับจังหวัดนครพนม จัดกิจกรรมในโครงการ จังหวัดเคลื่อนที่ "บำบัดทุกข์ บำรุงสุข สร้างรอยยิ้มให้ประชาชน" ประจำเดือนมิถุนายน ๒๕๖๐ ณ โรงเรียนบ้านข่า ตำบลบ้านข่า อำเภอศรีสงคราม จังหวัดนครพนม เพื่อสนับสนุนนโยบายของกระทรวงมหาดไทยที่มุ่งเน้นให้บริการแก่ประชาชนอย่างทั่วถึง รวดเร็ว ยึดถือประชาชนเป็นส่วนกลาง เพื่อให้ประชาชนได้รับบริการอย่างเสมอภาค

     ภายในงานมีการออกหน่วยขององค์กรภาครัฐ ภาคเอกชนจากจังหวัดนครพนม และหน่วยงานต่างๆจากอำเภอศรีสงคราม มาให้บริการแก่ประชาชน ซึ่งกิจกรรมในครั้งนี้ กปภ.สาขาศรีสงคราม ได้นำน้ำดื่มตราสัญลักษณ์ กปภ. จำนวน ๕๐๐ ขวด พร้อมของที่ระลึก มาแจกจ่ายให้แก่ประชาชน พร้อมทั้งให้คำปรึกษาเรื่องกระบวนการผลิตและติดตั้งระบบประปา รับเรื่องร้องเรียนร้องทุกข์ เพื่อสร้างความประทับใจแก่ประชาชนที่มาร่วมงานในครั้งนี้

เลื่อนขึ้นข้างบน