กปภ.สาขาด่านช้างออกหาผู้ใช้น้ำเพิ่มและรับคำร้องติดตั้งมาตรวัดน้ำ (การประปาส่วนภูมิภาค)

Accessibility

Contact Menu

กปภ.สาขาด่านช้างออกหาผู้ใช้น้ำเพิ่มและรับคำร้องติดตั้งมาตรวัดน้ำ

กปภ.สาขาด่านช้างออกหาผู้ใช้น้ำเพิ่มและรับคำร้องติดตั้งมาตรวัดน้ำ

กปภ.สาขาด่านช้าง นำโดยนางรัตนาพร สมงาม ผู้จัดการประปา และหัวหน้างานบริการฯ ออกหาผู้ใช้น้ำเพิ่มและรับคำร้องติดตั้งมาตรวัดน้ำ หมู่บ้านดอนประดู่ ต.ด่านช้าง อ.ด่านช้าง จ.สุพรรณบุรี คาดว่าจะได้ผู้ใช้น้ำเพิ่ม จำนวน 35 ราย ในวันที่ 17 กรกฎาคม 2560

เลื่อนขึ้นข้างบน