กปภ.สาขาในพื้นที่ภาคอีสาน ยืนยันจ่ายน้ำประปาได้ตามปกติ (การประปาส่วนภูมิภาค)

Accessibility

Contact Menu

กปภ.สาขาในพื้นที่ภาคอีสาน ยืนยันจ่ายน้ำประปาได้ตามปกติ

กปภ.สาขาในพื้นที่ภาคอีสาน ยืนยันจ่ายน้ำประปาได้ตามปกติ

          การประปาส่วนภูมิภาค (กปภ.) เผยสถานการณ์น้ำท่วมในพื้นที่ภาคอีสาน ไม่ส่งผลกระทบต่อการผลิตและส่งจ่ายน้ำประปาให้กับประชาชน พร้อมเร่งให้ความช่วยเหลือนำรถบรรทุกน้ำออกแจกจ่ายน้ำสะอาดเพื่อการอุปโภคบริโภค

          นายสมชาย มนต์บุรีนนท์ รองผู้ว่าการ (วิชาการ) รักษาการแทนผู้ว่าการ กปภ. เปิดเผยว่าจากอิทธิพลพายุเซินกา ทำให้เกิดฝนตกชุกหนาแน่นในหลายพื้นที่ทางภาคอีสาน ส่งผลให้น้ำท่วมในหลายจังหวัด อาทิ จังหวัดสกลนคร นครพนม เลย ชัยภูมิ ล่าสุด จังหวัดร้อยเอ็ด และกาฬสินธุ์ ที่ได้รับผลกระทบจากการระบายน้ำจากเขื่อนลำปาว ขณะนี้ กปภ.สาขาที่ให้บริการในพื้นที่ดังกล่าว ยังคงสามารถผลิตและส่งจ่ายน้ำประปาให้กับประชาชนได้ตามปกติ โดยได้มีการเน้นย้ำให้ กปภ.ทุกสาขา เตรียมพร้อมรับมือและเฝ้าระวังอุทกภัยอย่างรอบด้านและปฏิบัติตามมาตรการที่ได้เตรียมพร้อมไว้อย่างเคร่งครัด เพื่อป้องกันมิให้เกิดผลกระทบต่อการผลิตและส่งจ่ายน้ำประปาให้กับประชาชน สำหรับการให้ความช่วยเหลือผู้ประสบอุทกภัย กปภ. ได้บูรณาการกับหน่วยงานในพื้นที่ จัดเตรียมรถยนต์บรรทุกน้ำไว้สำหรับแจกจ่ายน้ำสะอาด เพื่อบรรเทาความเดือดร้อนของประชาชน

          รักษาการแทนผู้ว่าการ กปภ. กล่าวเพิ่มเติมว่า สำหรับพื้นที่ที่สถานการณ์น้ำท่วมกลับสู่ภาวะปกติแล้ว กปภ.สาขาในพื้นที่ จะดำเนินการตรวจสอบมาตรวัดน้ำและระบบจ่ายน้ำประปาภายในบ้านที่ชำรุดเสียหายจากอุทกภัย พร้อมให้ความรู้เรื่องการดูแลระบบประปาภายในบ้านอีกด้วย ทั้งนี้ ผู้ใช้น้ำที่ต้องการรับความช่วยเหลือทางด้านน้ำประปาหรือน้ำดื่มสะอาดสำหรับการบริโภค สามารถติดต่อได้ที่ กปภ.สาขาในพื้นที่บริการ หรือ PWA Contact Center โทร. 1662

เลื่อนขึ้นข้างบน