น้ำท่วมป่วน กปภ.บ้านดุงจ่ายน้ำเป็นเวลาบางพื้นที่ (การประปาส่วนภูมิภาค)

Accessibility

Contact Menu

น้ำท่วมป่วน กปภ.บ้านดุงจ่ายน้ำเป็นเวลาบางพื้นที่

น้ำท่วมป่วน กปภ.บ้านดุงจ่ายน้ำเป็นเวลาบางพื้นที่

        การประปาส่วนภูมิภาค (กปภ.) รายงานผลกระทบจากสถานการณ์น้ำท่วมบริเวณพื้นที่ภาคอีสาน โดยเฉพาะที่ จ.สกลนคร และอุดรธานี ส่งผลให้ กปภ.สาขาบ้านดุง จ.อุดรธานีต้องจ่ายน้ำเป็นเวลาบางพื้นที่ พบความเสียหายของท่อจ่ายน้ำประปาเนื่องจากกระแสน้ำพัดแรงหลายจุด

          นายสมชาย มนต์บุรีนนท์ รองผู้ว่าการ (วิชาการ) รักษาการแทนผู้ว่าการ กปภ.เปิดเผยว่า จากเหตุอุทกภัยที่เกิดขึ้นในภาคอีสานหลายจังหวัด แม้ว่าขณะนี้ กปภ.สาขาในพื้นที่ดังกล่าวจะสามารถให้บริการน้ำประปาได้ตามปกติเป็นส่วนใหญ่ แต่ยังคงกระทบต่อการให้บริการน้ำประปาในพื้นที่หน่วยงานบริการพิบูลย์รักษ์ของ กปภ.สาขาบ้านดุง จึงจำเป็นต้องจ่ายน้ำเป็นเวลาในพื้นที่ของบ้านนานกหงส์ และบ้านถ่อนนาเพลิน อ.พิบูลย์รักษ์จ.อุดรธานี ซึ่งมีผู้ใช้น้ำรวมกว่า 300 หลังคาเรือน โดยแบ่งเป็นสองช่วง คือ ช่วงเช้า เวลา 04.00 –09.00 น. และ ช่วงเย็น เวลา 16.00 –21.00 น. เนื่องจากท่อจ่ายน้ำได้รับความเสียหายจากกระแสน้ำและมีน้ำท่วมเส้นท่ออยู่จึงไม่สามารถทำการซ่อมแซมได้ในขณะนี้ อย่างไรก็ตาม เมื่อระดับน้ำลดลงแล้ว กปภ.สาขาบ้านดุงจะเร่งแก้ไขซ่อมแซมโดยทันที

          นายทวีวัฒน์ นิ่มวรพันธุ์ ผู้อำนวยการ กปภ.เขต 7 กล่าวเพิ่มเติมว่า ขณะนี้ กปภ.สาขาสกลนคร สาขาสว่างแดนดิน และสาขาพังโคน จ.สกลนคร ยังได้รับผลกระทบจากอุทกภัย เช่น เสาสะพานรับท่อ ท่อจ่ายน้ำแตกชำรุด น้ำกัดเซาะบางจุด เป็นต้น แต่ก็ได้ดำเนินการวางท่อชั่วคราวเพื่อให้ยังคงจ่ายน้ำประปาได้อย่างต่อเนื่อง มีเพียงบางส่วนที่อยู่ระหว่างการซ่อมแซม ซึ่งได้นำรถบรรทุกน้ำไปแจกจ่ายน้ำเพื่อบรรเทาความเดือดร้อนของประชาชนแล้ว ทั้งนี้ หากประสบปัญหาขาดแคลนน้ำสะอาดเพื่อใช้ในการอุปโภคบริโภค หรือพบเห็นท่อประปาแตกรั่ว น้ำประปาไม่ไหลหรือไหลอ่อน กรุณาแจ้ง กปภ.สาขาในพื้นที่ หรือ PWA Contact Center โทร. 1662

เลื่อนขึ้นข้างบน