6 แอปพลิเคชั่นดีๆ ตัวช่วยชำระค่าน้ำประปา กปภ. (การประปาส่วนภูมิภาค)

Accessibility

Contact Menu

6 แอปพลิเคชั่นดีๆ ตัวช่วยชำระค่าน้ำประปา กปภ.

6 แอปพลิเคชั่นดีๆ ตัวช่วยชำระค่าน้ำประปา กปภ.

                     การประปาส่วนภูมิภาค (กปภ.) ยกระดับการบริการประชาชนด้วยการขยายช่องทางการชำระค่าน้ำประปาผ่านแอปพลิเคชั่นทางสมาร์ทโฟน เพิ่มความสะดวกสบายตอบสนองความต้องการของลูกค้ายุคดิจิทัล  

                    นายสมชาย มนต์บุรีนนท์ รองผู้ว่าการ(วิชาการ) รักษาการแทนผู้ว่าการการประปาส่วนภูมิภาค (กปภ.) กล่าวว่า ปัจจุบัน กปภ. กำลังเร่งพัฒนาช่องทางการชำระค่าน้ำประปาให้มีความสะดวก รวดเร็ว และหลากหลายมากขึ้น เพื่อลดภาระของลูกค้าในการเดินทางไปติดต่อสำนักงาน กปภ.สาขา เนื่องจากบางพื้นที่สำนักงานตั้งอยู่ห่างจากชุมชน โดยวางเป้าหมายมุ่งพัฒนาการบริการผ่านเครือข่ายอินเทอร์เน็ตและแอปพลิเคชั่นทางสมาร์ทโฟน ซึ่งสอดคล้องกับวิสัยทัศน์ไทยแลนด์ 4.0 ของรัฐบาลในการเร่งพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานของประเทศ โดยขณะนี้ ลูกค้าของ กปภ. สามารถชำระค่าน้ำประปาผ่านแอปพลิเคชั่น"ทรู มันนี่ วอลเล็ท" "เอ็มเพย์" "แอร์เพย์" "อีซี่บิล" "เคาน์เตอร์เซอร์วิสเพย์" และ "K PLUSของธนาคารกสิก­­­รไทย"ในรูปแบบการตัดบัญชีเงินฝากธนาคารที่ผูกไว้กับแอปฯ หรือตัดจากบัตรเดบิต/เครดิต โดยมีค่าธรรมเนียมจากผู้ให้บริการไม่เกิน 10 บาทต่อรายการ ตามเงื่อนไขต้องไม่เกินกำหนดระยะเวลาที่ระบุในใบแจ้งค่าน้ำประปาและไม่มียอดค้างชำระ

                     กปภ. ขอเชิญชวนลูกค้ากว่า 4.2 ล้านราย ทั่วประเทศ ร่วมดาวน์โหลดและใช้บริการชำระค่าน้ำประปาผ่านแอปพลิเคชั่น ซึ่งเป็นบริการรูปแบบใหม่ของ กปภ. ที่มุ่งหวังให้ลูกค้าได้รับความสะดวก จากการใช้บริการของ กปภ. เพิ่มมากขึ้น นอกจากนี้ ลูกค้าสามารถติดตามข่าวสารและความคืบหน้าการบริการด้านต่าง ๆ ของ กปภ. ได้ที่www.pwa.co.thรวมถึง PWA Contact Center 1662

เลื่อนขึ้นข้างบน