กปภ. พัฒนาสังคม จัด Give to Learn ส่งเสริมการเรียนรู้เพื่อน้อง (การประปาส่วนภูมิภาค)

Accessibility

Contact Menu

กปภ. พัฒนาสังคม จัด Give to Learn ส่งเสริมการเรียนรู้เพื่อน้อง

กปภ. พัฒนาสังคม จัด Give to Learn ส่งเสริมการเรียนรู้เพื่อน้อง

              การประปาส่วนภูมิภาค (กปภ.) รวมพลังจิตสาธารณะ จัดโครงการ "Give to Learn ส่งเสริมการเรียนรู้เพื่อน้อง" ส่งมอบห้องสมุด ห้องคอมพิวเตอร์ พร้อมหนังสือและอุปกรณ์จำเป็นให้แก่โรงเรียนบ้านโสง(คุรุประชาสรรค์) ตำบลหนองยาง อำเภอเฉลิมพระเกียรติ จังหวัดนครราชสีมา วันที่ 5 สิงหาคม 2560

            นายสมชาย มนต์บุรีนนท์ รองผู้ว่าการ (วิชาการ)รักษาการแทนผู้ว่าการ กปภ. กล่าวว่า ปัจจุบันนโยบายการดำเนินงานของ กปภ. ให้ความสำคัญกับความรับผิดชอบต่อสังคม หรือ Corporate Social Responsibility (CSR)ควบคู่กับภารกิจหลักขององค์กร โดยมุ่งเน้นปลูกฝังค่านิยมจิตสาธารณะและกระตุ้นให้พนักงานแสดงพฤติกรรมความรับผิดชอบต่อสังคม โดยเฉพาะกับกลุ่มเป้าหมายเยาวชนซึ่งช่วงวัยเรียนเป็นช่วงสำคัญในการพัฒนาสติปัญญาให้เจริญเติบโตเป็นผู้ใหญ่ ที่มีศักยภาพในการพัฒนาประเทศชาติ ซึ่งปัจจุบันระบบการศึกษาไทยได้ให้ความสำคัญกับการค้นคว้าความรู้จากแหล่งเรียนรู้ต่างๆ นอกห้องเรียนมากยิ่งขึ้น ส่งผลให้ห้องสมุดและห้องคอมพิวเตอร์มีความจำเป็นอย่างยิ่งต่อการสืบค้นข้อมูลข่าวสารต่างๆ แต่จากสภาพปัญหาที่พบคือโรงเรียนในถิ่นทุรกันดารหลายแห่งยังคงขาดแคลนสิ่งจำเป็นสำหรับการศึกษาดังกล่าว กปภ. จึงจัดโครงการ "Give to Learn ส่งเสริมการเรียนรู้เพื่อน้อง" โดยใช้ทุนทรัพย์ของพนักงาน กปภ. และเปิดโอกาสให้ลูกค้าประชาชนมีส่วนร่วมบริจาคเงินผ่านกล่อง "เงินทอนค่าน้ำ เพื่อน้องวัยเรียนรู้" และโอนเงินผ่านบัญชีธนาคาร ซึ่ง กปภ.ได้นำเงินทั้งหมดไปดำเนินการซ่อมแซมปรับปรุงห้องสมุดและห้องคอมพิวเตอร์ และมอบหนังสือ อุปกรณ์คอมพิวเตอร์ และสื่อการเรียนรู้ต่างๆ ให้แก่โรงเรียนบ้านโสง (คุรุประชาสรรค์) ตำบลหนองยาง อำเภอเฉลิมพระเกียรติ จังหวัดนครราชสีมา วันที่ 5 สิงหาคม 2560

            นายสมชาย มนต์บุรีนนท์ กล่าวเพิ่มเติมว่า กปภ.จัดกิจกรรมความรับผิดชอบต่อสังคมสนับสนุนการศึกษาให้แก่เยาวชนอย่างต่อเนื่อง โดยเมื่อไม่นานมานี้ได้จัดโครงการ กปภ. ปันน้ำใจให้น้องคนดี ที่โรงเรียนบ้านสวนผึ้ง จังหวัดราชบุรี และโรงเรียนบ้านหนองตะเภา จังหวัดประจวบคีรีขันธ์ ซึ่ง กปภ.พร้อมให้ความช่วยเหลือด้านการศึกษาแก่เยาวชนเพื่อเป็นกำลังขับเคลื่อนประเทศชาติอย่างยั่งยืนต่อไป

เลื่อนขึ้นข้างบน